ทีเส็บดึง “ภูเก็ต” นำร่อง Thai MICE Connect ใต้

ทีเส็บดึง “ภูเก็ต” นำร่อง Thai MICE Connect ใต้
ภูเก็ตไมซ์ซิตี้ - ภูเก็ตถือเป็นเมืองต้นแบบในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดำมัน ซึ่งทีเส็บนำร่องเก็บข้อมูลตำมโครงกำร Thai MICE Connect

ทีเส็บดึงภูเก็ต นำร่องจัดเก็บข้อมูลโครงการ Thai MICE Connect ชี้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์อยู่จำนวนมาก พร้อมวางยุทธศาสตร์เป็น “เมืองไมซ์ซิตี้”

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) หรือ TCEB กล่าวในงานเสวนาโครงการ Thai MICE Connect ที่ จ.ภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ธุรกิจไมซ์เป็นเวทีหลักเชื่อมโยงหลายอุตสาหกรรม ทีเส็บในฐานะหน่วยงานรัฐมีบทบาทส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ภายใต้วิสัยทัศน์การทำงานตามนโยบายรัฐบาล 3 เป้าหมายหลัก คือ สร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการสร้างศูนย์กลางข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่จะเป็นประโยชน์ จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนกว่า 10 หน่วยงาน ริเริ่มโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ “Thai MICE Connect : e-MICE Marketplace” หรือแพลตฟอร์มรวบรวมฐานข้อมูลสินค้าบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศที่ชัดเจน ด้วยการพัฒนาให้เป็น e-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบ

Thai MICE Connect หรือโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรก ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเฟสสอง ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 2 พื้นที่ คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก

สำหรับภูมิภาคภาคใต้ โดยเฉพาะภูเก็ต เป็นเมืองต้นแบบในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง เป็นกลุ่มจังหวัดสำคัญที่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์กระจายอยู่จำนวนมาก

ภูเก็ตเป็นเมืองที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์วิทยาการด้านอาหาร แห่งแรกในอาเซียน โดยรัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ให้ภูเก็ตเป็นเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว ประกอบด้วย พัฒนาเป็นมารีน่าฮับ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค, เมดิคอลฮับ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ไมซ์ซิตี้ พัฒนาเป็นศูนย์กลางจัดประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ, แมนเพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ พัฒนาเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง และ sustainable development พัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกด้าน โดยได้รับงบประมาณการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์จากรัฐบาลจำนวนถึง 1.25 แสนล้านบาท โดยทีเส็บมีการวางยุทธศาสตร์ให้ภูเก็ตเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ด้วยการขยายการลงทุนสร้างความเจริญรองรับการเติบโตของภูมิภาค

จังหวัดภูเก็ตยังมีแผนสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 คาดว่าจะสามารถให้บริการภายในปี 2570 โครงการรถไฟฟ้ารางเบาเชื่อมต่อสนามบินแห่งที่ 2 และตัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในกลุ่มธุรกิจ คาดว่าสามารถพร้อมให้บริการได้ในปี 2568 แผนการขยายเส้นทางหลักจากสนามบินเข้าตัวเมืองภูเก็ต โครงการทางด่วนกะทู้-ป่าตอง เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางรองรับระบบขนส่งให้ครอบคลุม ตลอดจนการเพิ่มความถี่รถเมล์สายเดิม เพิ่มสายใหม่ รองรับการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงโครงการพัฒนาท่าเรือสำราญและท่าเรือขนาดใหญ่ ประกอบกับใน 3 ปีที่ผ่านมา เอกชนมีแผนลงทุนสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ 4 แห่ง ตลอดจนมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหอประชุมในภูเก็ต มีตัวเลขการลงทุนเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี คาดว่าสามารถรองรับการจัดประชุมระดับสากลได้ถึง 30,000 คนต่อวัน มุ่งสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ของภูมิภาคเอเชีย

โครงการ Thai MICE Connect จะเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมใหม่ สำหรับวงการไมซ์ไทยในการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถแข่งขันได้บนแพลตฟอร์มการตลาดโลกใหม่ โดยโครงการ Thai MICE Connect : e-MICE Marketplace เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคม 2562


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ