“ภูเก็ต” ของบ มหาดไทย ขยายเขตไฟฟ้า-ประปา ศาลากลางหลังใหม่

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าหน้าการก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังใหม่ ระยะที่ 2 ว่า  ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และเพื่อให้การใช้อาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าและระบบประปา ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงได้ทำหนังสือเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย สำหรับขยายเขตระบบไฟฟ้าและระบบประปาโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ระยะที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,159,341.18 บาท  โดยแบ่งเป็นการขยายเขตระบบไฟฟ้าเป็นเงิน 1,105,750.96 บาท และเป็นการขยายเขตระบบประปาเป็นเงิน 53,590.23 บาท

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ระยะที่ 1 นั้น ขณะนี้จังหวัดภูเก็ต ได้เร่งติดตามงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม การก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 1) โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทย ติดตาม วงเงิน 38,349,648 บาท นำมาสมทบกับงบประมาณที่มีอยู่ ตามสัญญาจ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยหากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจังหวัดจะเร่งดำเนินการทำสัญญาจ้างโดยทันที

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ