“หนองคาย” จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสามล้อเครื่องรับจ้าง

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมการจัดระเบียบสังคมบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ผู้ประกอบการสามล้อเครื่องรับจ้าง เพื่อให้เป็นต้นแบบสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดหนองคาย

เมื่อเร็วๆนี้   นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย กิจกรรมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และวัด จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 กิจกรรมการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่องรับจ้างในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนที่พึงปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือด้านช่างในการบำรุงรักษารถสามล้อรับจ้าง ให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการพัฒนาหนองคายเมืองน่าอยู่ มีความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน วัด และแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่องรับจ้างในพื้นที่อย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่องรับจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นต้นแบบสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดหนองคาย มีผู้ประกอบการสามล้อเครื่องรับจ้างในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ