ส.ส.นักธุรกิจภาคใต้ ชงปักหมุดสนามบิน “พัทลุง”

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนามบินจังหวัดพัทลุง เผย “ประชาชาติธุรกิจ” ในวันที่ 10-11 ต.ค. 62 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเดินทางมาตรวจงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสนามบินพัทลุง ซึ่งทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอถึงความจำเป็น และความแตกต่างจากสนามบินอื่น ๆ 5 ด้านหลัก คือ 1.สนามบินพัทลุงจะเป็นการลงทุนครบวงจร โดยภาคเอกชน 2.เป็นสนามบินรองรับศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ในภูมิภาค 3.สนับสนุนการศึกษาของหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างซ่อมอากาศยาน ศูนย์ฝึกอบรมอากาศยาน และศูนย์อาหารอากาศยาน 3.ร่นระยะการเดินทางไปใช้สนามบินของประชาชนในพื้นที่ อ.ชะอวด หัวไทร และเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อ.ระโนด กระแสสินธุ์ และ อ.สะทิงพระ จ.สงขลา 4.รองรับลดความแออัดความหนาแน่นทางจราจรทางอากาศของสนามบินใกล้เคียง และ 5.เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการบิน และโลจิสติกส์

นายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง (ปชป.) อดีตประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จ.พัทลุงมีความสำคัญและมีความพร้อมทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม มีทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ อันดับที่ 11 ของโลก และมีความสำคัญ คือ เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของภาคใต้ ทั้งภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง มีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียง และจดถึงประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังขาดสนามบินที่จะขนส่งทั้งคนและสินค้า แต่ละปี จ.พัทลุงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ต้องไปใช้บริการสนามบิน จ.ตรัง ระยะทางประมาณ 60 กม. สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา ประมาณ 90 กม. และสนามบิน จ.นครศรีธรรมราช ประมาณ 120 กม. หากมีการก่อสร้างสนามบินพัทลุง จะเป็นผลให้เศรษฐกิจขยายตัวเติบโต และก้าวไกลเพิ่มขึ้น ที่สำคัญ ทางจังหวัดมีความพร้อมในเรื่องสถานที่สำหรับก่อสร้างสนามบินแล้ว

นายสิทธิชัย ลาภานุพัฒนกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง และกลุ่มคณะทำงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนามบินพัทลุง กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายบริษัททั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมที่จะลงทุนโครงการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพัทลุงแบบครบวงจร ประกอบด้วย สนามบิน ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ศูนย์ฝึกนักบิน ศูนย์แอร์โฮสเตส ซึ่งภาพรวมของประเทศยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้อยู่ประมาณ 30% โดยทางจังหวัดพัทลุงมีความพร้อมด้านสถานที่ตั้ง โดยมีที่ดินของกรมธนารักษ์ 1,500 ไร่ สามารถใช้ในการก่อสร้างรันเวย์ มีความยาวได้ถึง 2,000 เมตร และความกว้างประมาณ 1,000 เมตร โดยไม่ต้องเวนคืน โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีตึกสูง ไม่มีภูเขา

ได้มีโอกาสไปรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสนามบิน จ.สตูล ได้ทราบว่าพบอุปสรรคเช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างสนามบินพัทลุง โดยในอดีตถูกจังหวัดใกล้เคียงที่มีสนามบินขอร้องเอาไว้ เพราะจะส่งผลกระทบให้ลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินหดตัวไป เปลี่ยนไปใช้บริการสนามบินของจังหวัดใกล้เคียง จะทำให้กระทบส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยกฐานะเป็นสนามบินนานาชาติได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในพัทลุงยังมีบางองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และนักการเมืองบางกลุ่มบางคนยังขาดการเอาใจใส่ด้วย

ก่อนหน้านี้ นายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง (ปชป.) ได้ทำหนังสือถึง นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และได้รับไว้เป็นที่เรียบร้อย และมีการตอบรับจะทำการศึกษาสนามบินพัทลุง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ