เกษตรกรหนองคายวิกฤต! น้ำโขงลดต่อเนื่องกระทบพื้นที่ทำกินกว่า 1พันไร่

หลังจากที่ระดับน้ำโขงลดต่ำในรอบหลายสิบปี จนทำให้เกิดหาดทรายในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะริมตลิ่ง ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน ต้องต่อท่อยาวเพื่อดูดน้ำโขงให้มาใช้ในการเกษตรหลายร้อยเมตร ขณะนี้ส่งผลให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนมีระดับต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปี

ล่าสุด ข้อมูลจากการวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ ปัจจุบันมีระดับอยู่เพียง 1.22 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งถึง 11.02 เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับระดับโขงในช่วงเดียวกันกับปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่าระดับน้ำโขงปีนี้ลดลงเร็วและมีระดับที่ต่ำกว่ามาก คือมีระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ผ่านมาประมาณ 4.60 เมตร และเมื่อเทียบกับระดับน้ำโขงในช่วงเดียวกันกับสถิติระดับน้ำโขงต่ำสุดในรอบ 50 ปี ของศูนย์อุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ ก็พบว่าระดับน้ำโขงปีนี้ต่ำกว่าระดับน้ำโขงต่ำสุดในรอบ 50 ปีประมาณ 2.40 เมตร

จากระดับน้ำโขงที่ลดลงอย่างรวดเร็วและมีระดับที่ต่ำ ทำให้ปีนี้มีหาดทรายเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงหลายจุด ที่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงในเขต ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีหาดทรายเกิดขึ้น จุดนี้ที่มีเกษตรกร ปลูกพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด เช่น พริก ข้าวโพด และมะเขือ มีเนื้อที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ เกษตรกรที่ทำการเกษตรกำลังได้รับความเดือนร้อน เนื่องจากต้องต่อท่อลงไปเพื่อดูดน้ำโขงมาใช้ในการเกษตรยาวมากขึ้น ทำให้ต้องซื้อท่อเพิ่มเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร บางรายที่มีพื้นที่การเกษตรอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงไกลมาก ต้องต่อท่อยาวเกือบ 1 กิโลเมตร ถือเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเกษตรให้มากขึ้น

นายสมจันทร์ ศรีพนม  เกษตรกรบ้านพวก ต.บ้านเดื่อ กล่าวว่า ปีนี้น้ำโขงลดลงเร็วมาก และช่วงน้ำขึ้นปีนี้ก็ถือว่าขึ้นน้อยไม่สูงเหมือนทุกปี ทำให้ตนต้องต่อท่อสูบน้ำเพื่อมารดพืชผลการเกษตรประมาณ 100 ท่อน แต่ละท่อนยาว 4 เมตร รวมเป็นระยะทางที่ต่อท่อประมาณ 400 เมตร เฉพาะท่อที่ต่อจากตลิ่งลงน้ำต้องใช้ถึง 4 ท่อน ซึ่งพื้นที่ในการทำเกษตรของตนมีทั้งหมดประมาณ 6 ไร่ ที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นน้ำโขงลดลงต่ำขนาดนี้มาก่อน นอกจากนี้ยังพบว่าระดับน้ำมีการผันผวนขึ้นเร็วลงเร็วไม่มีอะไรแน่นอน ต้องดูแลและระวังเครื่องสูบน้ำไม่ให้จมน้ำอย่างใกล้ชิด เพราะหากจมน้ำจะต้องเสียค่าซ่อมไม่ต่ำกว่า 400 บาท ซึ่งในแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็จะนำรถไถมาดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำแล้วต่อท่อดูดน้ำลงไปแทน หรืออาจจะต้องทำเป็นโป๊ะติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้สามารถขึ้นลงตามระดับน้ำที่ขึ้นลงได้ แต่ก็จะมีปัญหากีดขวางตาข่ายจับปลาของชาวบ้านที่จับปลาในแม่น้ำโขง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ