หอการค้าไทยเปิดสัมมนาฯ “THAITAY In ACTION: ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง”

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลำปางว่า วันนี้ (30 พฤศจิการยน 2562) หอการค้าไทยเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด “THAITAY In ACTION : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง” จากการสร้างแรงบัลดาลใจจนเห็นเป็นรูปธรรม และกำลังพัฒนา TCC CONNECT ให้เกิดการค้าขายภายในเครือข่ายเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ทั่วประเทศ ผลักดันแนวคิด 1 ล้าน 1 ไร่ มุ่งเป้าให้การเกษตรมีมูลค่าสูง เสริมความแข็งแกร่งให้สหกรณ์การเกษตร ขยายตลาดและมองหาลู่ทางสู่ต่างประเทศ ผลักดัน TAGThai รับนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล พร้อมผลักดันท่องเที่ยวชุมชน ดึงและสร้าง Big Event ในต่างจังหวัด พัฒนา walking street ให้มีเอกลักษณ์ เป็นต้น

นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลําปาง กล่าวว่า การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 37 ซึ่งถือเป็น กิจกรรมสําคัญที่หอการค้าไทยได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดจัดขึ้นเป็นประจํา ทุกปี โดยหมุนเวียนกันไปในแต่ละภาค และในปีนี้เป็นวาระของภาคเหนือ ซึ่งหอการค้าจังหวัดลําปาง ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพและเป็นเมืองรองจังหวัดแรก

ทั้งนี้ งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการให้เกิดการปฏิบัติ อย่างแท้จริง ภายใน THEME ของการจัดสัมมนาในปีนี้ว่า “THAITAY In ACTION” โดยเราจะเสริมสร้างแรงบันดาลใจ จากกิจกรรมต้นแบบที่หอการค้าไทย ร่วมกับเครือข่ายได้ดําเนินการจนประสบความสําเร็จให้กับสมาชิกและ ผู้ประกอบการของไทย ภายใต้แนวคิด “THAITAY” ซึ่งท่านประธานกรรมการ หอการค้าไทย ได้ประกาศเป็นแนวทางขับเคลื่อนการ ดําเนินงานของหอการค้าไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน Digital Disruption ไปอย่างรวดเร็ว แม้พื้นฐานของเศรษฐกิจไทยจะเข้มแข็ง แต่ค่าเงินบาทก็แข็งทำให้การส่งออกยาก การกระจายรายได้ก็ยังไม่มีทั่วถึง แต่โอกาสของประเทศไทยก็มีหลายด้าน เช่น การเป็นศูนย์กลาง CLMVT ไม่ว่าจะเป็นสร้างการเชื่อมโยง ด้านการแพทย์ ด้านสุขภาพและความงาม ด้านการศึกษา การเงิน entertainment ด้านการขนส่งและการบิน การท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ไทยเท่ The Series ได้พัฒนาไปอย่างมาก จากแนวคิดการสร้างนวัตกรรมตั้งแต่ปี 2558 มาจนถึง ปี 2562 ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่งนสู่การลงมือทำ ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการมากมายและมีผลงานชัดเจน 3 ด้าน

1.การค้าการลงทุน ด้วยการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business & Regulatory Guillotine), TCC Connect รวมสิทธิประโยชน์ทุกเครือข่าย,โครงการ Big Brother หรือพี่ชวยน่อง, การค้าชายแดน และการผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับในการกระตุ้นเศณษฐกิจ

2.เกษตรและอาหาร ไม่ว่าตะเป็นโครงการ 1 ล้าน 1 ไร้ อย่างการปลูกโกโก้ กระบองเพชร , 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ การแก้ไขปัญหามองควัน เป็นต้น

3.ท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นเดียวเที่ยวไทยครบ TAGTHAi หรือ ทักทาย (Thailand Digital Tourism Platform),โครงการ “ห้องสขุสโมสร”, Downtown VAT refund (เคาน์เตอร์ขอคืนภาษีในเมือง), การท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism), สร้างถนนคนเดิน (Walking Street Event) เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ