รัฐบาลญี่ปุ่นหนุน 2 ล้านให้ ต.แม่ป้าก จัดรถ 6 ล้อขนส่งนักเรียน-ผู้สูงอายุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดพิธีลงนามโครงการจัดหารถรับส่งเด็กนักเรียน และผู้สูงอายุ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น และนายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เข้าร่วมในพิธี ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

สำหรับตำบลแม่ป้าก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังชิ้น ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดแพร่ โดยห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใข้ชีวิตค่อนข้างยากลำบาก พ่อแม่ซึ่งเป็นประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานในเมืองใหญ่ ขณะที่ขณะที่ลูกซึ่งเป็นนักเรียนระดับนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วยความยากลำบาก ด้วยสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และระยะทางที่ไกล หลายครอบครัวไม่สามารถรับส่งเด็กได้ด้วยเหตุผลทางโครงสร้างครอบครัวและความยากจน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากจึงได้ดำเนินการเช่ารถรับส่งเด็กขนาดเล็ก 3 คัน เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดเรียนของเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางมาเรียนอย่างยากลำบาก แต่รถที่เช่าอยู่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่จะใช้ในการรับส่งเด็กนักเรียน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากยังมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุหลายครั้งต่อปี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่ติดบ้าน แต่ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมต้องดำเนินการเช่ารถเพื่อรับส่งผู้สูงอายุ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพื่มขึ้น ดังนั้นการจัดซื้อรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเองนั้นจะเป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดซื้อรถรับส่งดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

Advertisment

ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เป็นงบประมาณมูลค่า 2,016,000 บาท เพื่อจัดหารถ 6 ล้อสำหรับการรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุจำนวน 1 คัน รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้มีการขนส่งที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ และนำไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงรวมถึงผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป