สวนยางใต้เฮ! เริ่มจ่ายประกันรายได้ลอต 2 แล้ว 1-15 ม.ค.นี้

นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2563 โครงการประกันรายได้ยางพาราลอตที่ 2 จะได้รับเงินชดเชยทุกราย ทั้งบัตรเขียวและชมพู ตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 62

สำหรับเงื่อนไขกำหนดราคาอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราค่าชดเชยรายได้ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 จะใช้ราคาการซื้อขายยางเฉลี่ยย้อนหลัง 60 วัน (22 ต.ค. – 20 ธ.ค. 2562) จากตลาดกลาง กยท. ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ยกตัวอย่าง ดังนี้

1. ยางแผ่นดิบ ราคาประกัน 60.00 บาท/กก. ราคากลางอ้างอิง 39.07 บาท ราคาชดเชย 20.93 บาท/กก.

2. น้ำยางสด DRC 100 ราคาประกัน 57.00 บาท/กก. ราคากลางอ้างอิง 38.09 บาท ราคาชดเชย 18.91 บาท/กก.

3. ยางก้อนถ้วย DRC 50% ราคาประกัน 23.00 บาท/กก. ราคากลางอ้างอิง 15.46 ราคาชดเชย 7.54 บาท/กก.

สำหรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1) ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (บัตรเขียว) แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,139,973 ราย 1.2 คนกรีด 299,235 ราย รวม 1,439,208 ราย

2) เกษตรกรแจ้งพื้นที่ปลูกยาง ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (บัตรชมพู) เจ้าของสวน 272,044 ราย

สถานการณ์ยางพารา

นายประยูรสิทธิ์กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ยางพาราที่น่าวิตกขณะนี้คือโรคใบร่วงที่ยังระบาดโดยได้รับความเสียหายเกือบ 1 ล้านไร่แล้ว กระจายไปหลายจังหวัดทั่วภาคใต้ แต่เมื่อหมดฝนแล้ง การระบาดจะช้าลง

“ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจชาวสวนยางในบางพื้นที่ภาคใต้ได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มดีขึ้น โดยทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชร่วมยาง ปศุสัตว์ ประมง ทั้งนี้ หากรัฐบาลส่งเสริมโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้จะทำให้ดีขึ้นไปอีก”

นายประยูรสิทธิ์กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดประชุมวาระประจำปีงบประมาณ 2563-2565 มีการเลือกตั้ง ดร.ธีระชัย แสนแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่าย กยท.เป็นสมัยที่ 2 โดยมีรองประธาน 3 คน ได้แก่ นายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ, นายประทบ สุขสนาน และนายประสิทธิ์ คุณประสาท

นอกจากนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประธาน 3 คน ได้แก่ 1.นายสวัสดิ์ ลาดปาละ 2.นายทรงวุฒิ ดำรงกูล 3.ร.ต.อ.สมพงษ์ พรหมมณี และคณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายอีก 3 คน ประกอบด้วย 1.นายอำนวย ปะติเส 2.นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน 3.นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ และ 4.นายเพิก เลิศวังพง

สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเครือข่ายด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจการของเครือข่าย สนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีมูลค่าสูงสุด เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง โดยยึดผลประโยชน์ของสมาชิกชาวสวนยางเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุน จัดตั้งเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อร่วมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แปรรูปผลผลิตยางสู่อุตสาหกรรม และคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแต่ละระดับอาจตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้ตามที่สมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ