“ตรัง” ทุ่มงบ 120 ล้านบาท ปรับปรุงผิวจราจรรับนโยบายการใช้ยางพาราของรัฐบาล

นครตรัง ทุ่มกว่า 120 ล้าน ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต 15 สาย เด้งรับนโยบายการใช้ยางพาราในประเทศของรัฐบาล เผยใช้งบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้กว่า 24 ล้านบาท คาดปรับปรุงแล้วเสร็จจะเอื้อประโยชน์ต่อการสัญจรไปมาและการท่องเที่ยวอย่างมาก

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจากปัญหาราคาตกต่ำ

นายอภิชิต เปิดเผยต่อไปว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว เทศบาลนครตรังได้จัดทำโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (ผสมยางพารา) จำนวน 15 สาย ซึ่งจากการสำรวจถนนในเขตเทศบาลนครตรังหลายสายไม่มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรมาหลายปีจนเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดปัญหาถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ และเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

“สำหรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตจำนวน 15 สาย เป็นงบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสมตั้งไว้ทั้งสิ้น 122,150,000 บาท ได้แก่ 1.ถนนพระรามหก งบประมาณที่ตั้งไว้ 13,950,000.00 งบประมาณก่อสร้าง 10,422,406 บาท 2.ถนนราชดำเนิน งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,550,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 3,300,377.00 บาท 3. ถนนควนคีรี งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,230,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง2,080,437 บาท 4.ถนนเลียบทางรถไฟ(ท่ากลาง-นาตาล่วง) งบประมาณที่ตั้งไว้ 8,110,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 7,579,000 บาท” นายอภิชิต กล่าว

นายอภิชิต กล่าวต่อไปว่า 5. ถนนรัษฎา งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,700,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง13,800,000 บาท 6.ถนนวิเศษกุล ซอย5 งบประมาณที่ตั้งไว้1,930,000บาท งบประมาณก่อสร้าง 1,450,000 บาท 7.ถนนน้ำผุด งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,900,000 งบประมาณก่อสร้าง 5,126,000 บาท 8.ถนนห้วยยอด งบประมาณที่ตั้งไว้18,860,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 14,295,000 บาท 9. ถนนเจิมปัญญา งบประมาณที่ตั้งไว้ 7,710,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 5,709,999 บาท 10. ถนนภายในสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,090,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 2,170,000 บาท

นายอภิชิต กล่าวต่อไปอีกว่า 11.ถนนภายในสนามกีฬาทุ่งแจ้ง งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 4,329,500 บาท 12.ถนนวิเศษกุล ซอย7 งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,060,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง1,827,500 บาท 13. ถนนหลังตลาด งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,270,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 2,076,700 บาท 14. ถนนรัษฎา ซอย 9 งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,840,000 บาท งบประมาณก่อสร้าง 2,876,400 บาท และ 15. ถนนกันตัง งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,950,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

“ทั้งนี้โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตจำนวน 15 สาย งบประมาณเงินสะสมที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 122,150,000 บาท ขณะนี้มีผู้รับจ้างแล้ว 14 สาย รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 101,200,000 บาท แต่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพียง 77,063,319 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 24,136,681 บาท ทั้งนี้เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และในขณะนี้ได้ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 6 สาย ได้แก่ 1.ถนนพระรามหก 2.ถนนราชดำเนิน 3.ถนนควนคีรี 4.ถนนน้ำผุด 5.ถนนห้วยยอด 6.ถนนในสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์” นายอภิชิต กล่าว

“อย่างไรก็ตามการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตในครั้งนี้ อาจทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ทั้งเรื่องเส้นทางการสัญจร และฝุ่นที่เกิดขึ้น จึงได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างเร่งทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ฉีดน้ำให้ถี่เพื่อลดฝุ่น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน เมื่อถนนทุกสายปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมมั่นใจว่าจะเกิดความสวยงามขึ้นในเขตเทศบาลนครตรัง ถนนทุกสายจะดูแลให้มีความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ทั้งเกาะกลางและสองข้างถนนให้มีความสวยงาม เหมาะกับการสัญจรไปมาของประชาชนและเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี” นายอภิชิต กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ