ททท.กาญจน์ แถลงการท่องเที่ยวปี’63 ชูเอกลักษณ์วิถีไทยที่ทรงเสน่ห์

ททท.กาญจน์ แถลงทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2563 เน้นย้ำการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติ นักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่ไปกับการเดินหน้านำเสนอสินค้าและบริการที่สามารถเชิดชูเอกลักษณ์วิถีไทยที่ทรงเสน่ห์

วันนี้ (17 ม.ค.2563) นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี แถลงทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้ประกอบการุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ในปี 2563 รวมทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้วย

สำหรับแผนการดำเนินงานด้านการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรี ในปี 2563 ได้มีโครงการหลัก ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมการรับรู้พื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ จุดเด่น จุดขายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้การเดินทางง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

2.โครงการ kanchanaburi challenge เพื่อเพิ่มความบ่อยครั้งของการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มชื่นชอบกีฬา ด้วยการนำเสนอกิจกรรมที่ผสมผสานการท่องเที่ยวกับกีฬานำมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา อาทิ MUKA Bike Run For Fund 2019, Night Run in the city at kanchanaburi

Advertisment

3.โครงการเมืองกาญจน์ แดนสวรรค์วันธรรมดา ส่งเสริมการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา โดยร่วมจัดกิจกรรมท่องเที่ยววันธรรมดา กิจกรรมส่งเสริมการขาย Road show Business Matching และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ อาทิ งานไทยเที่ยวไทย งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
4.โครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายทางการตลาด ด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เทศกาลงานประเพณีในพื้นที่ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกคณะต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่

5.โครงการครั้งหนึ่งวานนั้น..กาญจนบุรี เพื่อเพิ่มจำนวนวันพักของนักท่องเที่ยว โดยนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำตามโครงการ Flagship ของภูมิภาคภาคกลางที่จะนำเสนอขาย วิถีแห่งสายน้ำ 7 ลุ่มน้ำ หนึ่งในนั้นคือ แม่น้ำแม่กลอง โดยเล่าเรื่องผ่านสายน้ำจากอดีตจนถึงปัจจุบันเชื่อมโยงชุมชนเก่าเล่าเรื่องของกินต่างๆ
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี เน้นย้ำการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติ เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเดินหน้านำเสนอสินค้าและบริการที่สามารถเชิดชูเอกลักษณ์วิถีไทยที่ทรงเสน่ห์ รวมทั้งยังมีการนำเสนอเส้นทางเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองอีกด้วย
นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทร.034-511200 ,034-512500 หรือ เฟชบุ๊ค www.facebook.com/tatkan