กองกำลังผาเมือง ถกเมียนมาแก้ไฟป่า-หมอกควัน หนุนกำลังวางพิกัดชายแดน

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง พร้อมให้การสนับสนุนกำลังพลชุดดับไฟป่า และอากาศยาน เพื่อใช้ในภารกิจการดับไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดตามแนวชายแดน รวมถึงได้เดินทางไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับส่วนราชการฝ่ายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยประเด็นในการหารือและขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระดับภูมิภาคของทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าฝ่ายพลเรือน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือในการดับไฟป่าในพื้นที่ตอนในจังหวัดท่าขี้เหล็ก หากมีการร้องขอการสนับสนุนจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ในกรณีกำลังฝ่ายพลเรือนไม่เพียงพอ กองกำลังผาเมืองพร้อมสนับสนุนชุดดับไฟป่า จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งตามฐานปฏิบัติการ จำนวน 26 ชุดปฏิบัติการ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการภาคพื้นดินและชุดปฏิบัติการการบินทหารบก และอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์รุ่น ฮท.212 รวมถึงกำลังจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ในเบื้องต้นได้สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 10 ชุด

พลตรี ถนัดพล กล่าวว่าในส่วนของพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากใน 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 พร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเข้าร่วมการลาดตระเวน และดับไฟป่าในพื้นที่ที่ยากลำบาก