ยอดผู้ติดเชื้อภูเก็ตเพิ่มอีก 4 ราย ตัวเลขสะสม 176 ราย

จังหวัด“ภูเก็ต” พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 176 ราย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 10 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 176 ราย (รายใหม่ 2 ราย และตรวจคัดกรองเชิงรุก 2 ราย) โดยผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 61 ราย จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 114 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 176 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 2,264 ราย (รายใหม่ 97 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 179 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 65 ราย กลับบ้านแล้ว 2,085 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย 1.ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย 2.จากการตรวจเชิงรุก 2 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2 ราย (ลำดับที่ 1 – 2 )

– ลำดับที่ 1 รายที่ 173 ผู้หญิงไทย อายุ 20 ปี
อาชีพ นักศึกษา เรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่กรุงเทพมหานคร อาศัยในพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี อ. ถลาง ไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 3 คน

– ลำดับที่ 2 รายที่ 174 ผู้ชายไทย อายุ 68 ปี
อาชีพ เจ้าของธุรกิจอลูมิเนียมที่บางเทา เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 94 พักอาศัยที่บางเทา ต.เชิงทะเล โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 23 คน
ผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุก จำนวน 2 ราย (ลำดับที่ 3 – 4 )

– ลำดับที่ 3 ผู้ป่วยรายที่ 175 ผู้หญิงไทย อายุ 40 ปี
อาชีพ พนักงานสถานบันเทิงในป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 164 อาศัย ในพื้นที่นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้
โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 4 เมษายน 2563
มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 15 คน

– ลำดับที่ 4 ผู้ป่วยรายที่ 176 ผู้ชายไทย อายุ 55 ปี
อาชีพ ขับรถรับจ้าง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและอาศัยบ้านเดียวกับกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 123 พักอาศัยที่ ต.วิชิต อ.เมือง โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 3 คน

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ ทั้ง 4 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ 2 ใน 4 รายเป็นกลุ่มที่พบจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก

จากข้อมูลข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าโรคโควิด-19 สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัย อยู่ที่เดียวกันทำงานใกล้ชิดกัน มีการพูดคุย สัมผัส หรือใช้สิ่งของร่วมกัน

อยากเน้นย้ำ เรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ