4 พัน โรงแรมเถื่อน “ชลบุรี-ภูเก็ต-โคราช” เปิดตัวเข้าระบบหวังรัฐเยียวยา

คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี ได้มีการสั่งปิดโรงแรมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อให้พนักงานโรงแรมได้รับการเยียวยาจากระบบประกันสังคม หลังจากผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนัก โรงแรมหลายแห่งต้องปิดตัวลงชั่วคราว และมีการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากตั้งแต่ก่อนจังหวัดมีคำสั่งปิด

นางภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และผู้อำนวยการทั่วไป โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีโรงแรมและรีสอร์ตกว่า 2,500 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงแรมที่จดทะเบียนแบบถูกกฎหมายประมาณ 500 แห่ง ส่วนโรงแรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบมีประมาณ 2,000 แห่ง รวมห้องพักมีประมาณ 200,000 ห้อง มีพนักงานรวม 50,000-60,000 คน

ภูเก็ตสั่งปิดโรงแรมไม่มีกำหนด

ในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมามีโรงแรมจำนวนมากทนพิษขาดทุนไม่ไหวและปิดตัวเองไปจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ได้พยายามล็อบบี้ผู้ว่าฯอยู่พักใหญ่ เพื่อช่วยแบกรับภาระของพนักงาน ก่อนทางจังหวัดจะมีคำสั่งปิดโรงแรมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีโรงแรมที่พักกว่า 1,800 แห่ง รวมประมาณกว่า 93,941 ห้อง โดยมีโรงแรมที่ลงทะเบียนถูกกฎหมายราว 500 โรงแรม ส่วนที่เหลือเป็นโรงแรมที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกกฎหมายเพื่อเข้าสู่ระบบ และมีพนักงานโรงแรมรวมกันจำนวนกว่า 100,000 คนโคราชสั่งปิดโรงแรมทุกแห่งเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563

นายวิเชียร จันทร์โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท กรณีที่โรงแรมมีผู้เข้าพักอยู่ก่อนมีคำสั่ง ให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด และให้ปิดทันทีโดยไม่ให้รับผู้เข้าพักเพิ่มอีก

Advertisment

โรงแรมที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องมีทั้งหมด 349 แห่ง จำนวน 13,200 ห้อง ยังไม่ขึ้นทะเบียนอีกกว่า 300 แห่ง ขณะนี้มีการยื่นขออนุญาตขึ้นทะเบียนมากกว่า 150 แห่งที่กำลังรอการพิจารณาและตรวจสอบ ซึ่งมีห้องพักกว่า 1,000 ห้อง ขณะที่โรงแรมทั้งหมดมีพนักงานรวมกันกว่า 5,000 คน