ภูเก็ตยังเสี่ยง ศบค.สั่งเลื่อนเปิดเส้นทางบก-น้ำ-อากาศจาก 16พ.ค. ออกไปไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 เวลา 15.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 30/2563 มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดยนายภัคพงศ์ กล่าวในที่ประชุมฯ ว่า การจะดำเนินการเปิดช่องทางอากาศของจังหวัดภูเก็ต นั้น ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศแจ้งว่า ขณะนี้ สถานการณ์โรคโควิด-19 ยังถือว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ะบาดใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทางสำนักงานการบินพลเรือน ฯ โดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (ศบค.) จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนที่ให้ใช้สนามบินขึ้นลงอากาศยานที่จะเปิดในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ เป็นอันยกเลิกไปก่อน

การที่เครื่องบินลงได้ในระหว่างนี้เฉพาะเครื่องบินที่ได้รับการยกเว้นลงฉุกเฉิน เครื่องบินทางการแพทย์ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตที่ยังถือปฏิบัติ

ส่วนช่องทางบก และช่องทางน้ำ ทางจังหวัดภูเก็ต โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือหารือไปยังศูนย์โควิดส่วนกลาง หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งมาในการเห็นชอบ

ดังนั้น แนวทางปฏิบัติถือว่า การประกาศจังหวัดภูเก็ตยังใช้มาตรฐานเดิม ยังมีผลใช้บังคับคือยังไม่เปิดช่องทางบกและทางน้ำโดยคำนึงช่องทางอากาศเป็นหลัก

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ 16 พ.ค.63 เวลา 10.00น. ทางศูนย์โควิด-19 มท. ส่วนกลางจะประชุมวีดีคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับจังหวัดต่างๆ ซึ่ง จะต้องรอคำสั่งจากทางศบค.มท.ในการปฏิบัติ ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ