ประชารัฐตราดวุ่น-เลือกประธานใหม่แก้ปมบริหารเงินหุ้น 28 ก.ค.

ทำตลาด - บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีนโยบายช่วยรับซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราดขัดแย้งหนัก ปมบริหารเงินหุ้น 3 ล้านบาท ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 4 ปีเปลี่ยนประธานกรรมการ 3 คน เผยเตรียมเลือกตั้ง “ประธานกรรมการคนใหม่” 28 ก.ค.นี้

นางศิริวรรณ บุตราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และประธานสภาองค์กรชุมชนคนตราด เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปี 2563 บริษัทได้มีการขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้คือ โครงการอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย 4 ร : คือ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจับคู่ธุรกิจ (business matching) ระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหารและกลุ่มผู้ประกอบการ ด้านเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวรวม 11 กลุ่ม โดยเริ่มส่งผักออร์แกนิกส่งโรงพยาบาลตราด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 อนาคตจัดส่งโรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร โดยแบ่งเป็นรายได้ของบริษัท 2%

นอกจากนี้ เมื่อเกิดปัญหาโควิด-19 จึงมีโครงการรับซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งโครงการจัดตั้งสาขาย่อยของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ระดับอำเภอ 7 แห่ง โดยใช้งบประมาณบริหารจัดการอำเภอละ 100,000 บาท จัดตั้งแล้ว 3 อำเภอคือ อ.เกาะช้าง อ.เกาะกูด อ.เมืองตราด และกำลังดำเนินการอ.บ่อไร่ 1 อำเภอ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมการแสดงสินค้า จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรปลอดภัย ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยวชุมชน มีโครงการที่สาขาย่อยระยะสั้นดำเนินการอยู่คือ โครงการรับซื้อลูกสำรองที่เกาะช้าง 100,000 บาท และเกาะกูด 30,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่มีตลาดรับซื้อ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนจนกระทั่งสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และโครงการที่วางแผนกันไว้คือ โครงการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ที่จะทำในปีนี้เช่นกัน จะมีการจัดแพ็กเกจบูมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ทำข้อตกลงจับคู่ธุรกิจไว้ 5 แห่ง

“การดำเนินงานของบริษัทน่าจะไปได้ดี เพราะเป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่ผลกำไร และมีเงินหุ้นเกือบ 3 ล้านบาท แนวทางที่ทำเชื่อมโยงงานของบริษัทกับองค์กรพัฒนาชุมชนที่มีอยู่ทุกตำบลในจังหวัดตราดครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ปัญหาคือการบริหารจัดการคณะกรรมการที่บางคนเป็นนักธุรกิจ ยังยึดติดเรื่องของผลกำไรเป็นตัวเงิน การอนุมัติให้ขับเคลื่อนโครงการล่าช้า หรือบางครั้งไม่อนุมัติ” นางศิริวรรณกล่าว

นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จะมีการประชุมสามัญเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการคนใหม่ ระหว่างนี้ตนจึงอยู่ในช่วงรักษาการประธานกรรมการมาเป็นระยะเวลา 5-6 เดือนแล้ว เนื่องจากติดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากปกติจะประชุมเดือนเมษายน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีเงินหุ้นเกือบ 3 ล้านบาทเพียงพอจะขับเคลื่อนธุรกิจไปได้ แต่ที่ผ่านมาบริษัทมีปัญหาในเรื่องการผ่านโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการค่อนข้างยาก ยกตัวอย่างโครงการอาหารปลอดภัย (4 ร : โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) คณะกรรมการบางคนยังไม่เห็นด้วย หรือบางโครงการที่ทำไปแล้วบริษัทต้องขาดทุน แม้ว่าวัตถุประสงค์ต้องการผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่คณะกรรมการพยายามรักษาฐานะทางการเงินของบริษัทไว้

แหล่งข่าวจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด ดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 แต่ยังเห็นความคืบหน้าในการดำเนินงานไม่มากนัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนประธานกรรมการมาแล้วถึง 3 คน การขับเคลื่อนการทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบอยู่แล้วในส่วนการพัฒนาสินค้า 3 ด้านคือ เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว เช่น ผลผลิตทุเรียนชะนี GI เกาะช้าง สินค้า OTOP ท่องเที่ยวนวัตวิถี มีหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบอยู่แล้ว ส่วนการทำตลาดยังไม่มีศักยภาพพอ การอนุมัติงบฯดำเนินการต่าง ๆ ล่าช้า

อนึ่ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดทะเบียน 5 กันยายน 2559 ยอดเงินสินทรัพย์หมุนเวียนธันวาคมปี 2560 เงินสด3,520,186.14 บาท กำไรสุทธิ 307,596.57 บาท กำไรต่อหุ้น 76.90 บาท ปี 2561 เงินสด 3,055,606.29 บาท กำไรสุทธิ 206,043.02 บาท กำไรต่อหุ้น 51.51 บาท ปี 2562 เงินสดหมุนเวียน 2,856,096.36 บาท กำไรสุทธิ 146,176.20 บาท กำไรต่อหุ้น 36.54 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ