สภาอุตฯท่องเที่ยวระยองยื่นจดหมายถึงนายกฯ วอนมาประชุม ครม. สัญจรเรียกเชื่อมั่น

นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ”ว่า ขณะนี้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารได้รับผล
กระทบอย่างหนักจากการถูกยกเลิกการจองห้องพัก 90-100% และต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน 2563 รวมถึงส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดระยอง เกิดความเดือดร้อนและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ และยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง

ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ได้ประชุมร่วมกันและได้รวบรวมปัญหาความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอของผู้ประกอบการ เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยเร่งด่วน 5 ประการ

1.ขอให้พิจารณาจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จ.ระยอง หรือประชุมอื่นๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเขื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่จังหวัดระยอง

2.ขอให้จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดขอบเขตพื้นที่ความเสี่ยงเฉพาะจุด เพื่อผ่อนปรนพื้นที่อื่นๆ ที่มิได้เป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

3.ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้น ฟื้นฟู และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ทั้งในระยะเร่งด่วน และในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

4.ขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมิให้สื่อสารในภาพลบเกี่ยวกับสถานการณ์ในระยอง ตลอดจนการห้ามมิให้ประชาชนมาในพื้นที่ระยอง


5.ขอให้พิจารณาเยียวยาหรือดำเนินการตามมาตรการใดๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก สินค้าและบริการในจังหวัดระยอง ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร สินค้าโอทอป ท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


6.ควรเชิญผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแถลงข่าว เพื่อให้ได้ข้อมมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ