ซันสวีทเล็งผุด 5 โรงงานมินิแฟกตอรี่ หลังยอดขาย”มันหวาน-มันม่วง-ถั่วต้ม”ทะลัก

ขยายกำลังผลิต - บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN มีแผนตั้งโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน แบบมินิแฟกตอรี่ 5 โรง ในพื้นที่โรงงานซันสวีท อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลิตข้าวโพดหวาน-ข้าวโพดหวานสองสี-ข้าวโพดหวานปิ้ง-มันหวานญี่ปุ่นเผา-มันม่วงเผา และถั่วลายเสือต้ม

ซันสวีททุ่มกว่า 200 ล้านบาท เตรียมผุด 2 โปรเจ็กต์ใหม่ ขึ้น 5 โรงงาน “มินิแฟกตอรี่” ลุยผลิตอาหารพร้อมรับประทาน รองรับเทรนด์อาหาร ready to eat เติบโตต่อเนื่อง เฉพาะยอดขาย”มันหวาน-มันม่วงเผา-ถั่วลายเสือต้ม” ออร์เดอร์ทะลัก 4 หมื่นชิ้นต่อวัน พร้อมเร่งวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ขุดบ่อน้ำ 250 บ่อภายในแปลงปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รับมือปัญหาภัยแล้งรุนแรงในอนาคต พร้อมยกระดับมุ่งสู่ smart farm ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวาน ภายใต้แบรนด์ KC เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แผนงานของบริษัทในปี 2563 จะลงทุน 2 โปรเจ็กต์ใหม่ ด้วยงบประมาณรวมกว่า 200 ล้านบาทโปรเจ็กต์แรกคือ โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน (ready to eat) ในแบบมินิแฟกตอรี่จำนวน 5 โรง ในพื้นที่โรงงานซันสวีท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเริ่มทยอยลงทุนตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งภายในระยะ 3 ปีจะลงทุนสร้างครบทั้ง 5 โรง โดยโรงงานหลังแรกจะผลิตข้าวโพดหวาน-ข้าวโพดหวานสองสี(ฝัก-บรรจุถุงสุญญากาศ)-ข้าวโพดหวานปิ้ง มันหวานญี่ปุ่นเผา มันม่วงเผา และถั่วลายเสือต้มซึ่งปัจจุบันมียอดขายรวมกันวันละราว 40,000 ถุง คิดเป็นมูลค่าราว 500,000 บาทต่อวัน โดยเฉพาะมันหวานญี่ปุ่นเผามียอดขายวันละกว่า 15,000 ถุง

ทั้งนี้ กว่า 2 ปีที่บริษัทได้บุกตลาด ready to eat ในประเทศอย่างเต็มรูปแบบซึ่งการลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานถือเป็นการแตกไลน์จากการผลิตข้าวโพดหวานซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จึงจำเป็นต้องมีโรงงานที่ผลิตอาหารพร้อมรับประทานโดยเฉพาะ โดยสัดส่วนการตลาด ณ ปัจจุบันสัดส่วนการผลิต 80% เป็นการผลิตข้าวโพดหวานเพื่อส่งออก ส่วนสินค้ากลุ่ม ready to eat มีสัดส่วน 20% วางจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเลฟเว่น) ทั่วประเทศ และเตรียมขยายสู่ช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างมากขึ้น ขณะเดียวกัน ทางบริษัทเตรียมนำผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ในภาคเหนือมาผลิตสินค้าพร้อมรับประทานเพิ่มอีก อาทิ สับปะรดภูแล ธัญพืช และกล้วยน้ำว้า เป็นต้น

นายองอาจกล่าวว่า สำหรับโปรเจ็กต์ที่ 2 เป็นโครงการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานคือ ระบบน้ำในพื้นที่แปลงเพาะปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบพันธสัญญา (contract farming) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั้งหมด 50,000-100,000 ไร่ โดยขุดบ่อน้ำจำนวนราว 250 บ่อ ใช้งบฯลงทุนกว่า 100 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาภายใน 3 ปี โดยจะเริ่มทำตั้งแต่กลางปีนี้ ทั้งนี้ การลงทุนด้านระบบน้ำนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้การผลิตข้าวโพดหวานมีความมั่นคงขึ้น ท่ามกลางปัญหาภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงในอนาคต การลงทุนขุดบ่อน้ำในแปลงเกษตรจึงถือเป็นการวางแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งโดยตรง และทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ จะมุ่งยกระดับการผลิตระบบแปลงเพาะปลูกข้าวโพดหวานแบบแม่นยำในรูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ หรือ smart farm โดยมีฟาร์มทดลองของซันสวีทตั้งอยู่บนพื้นที่ 37 ไร่ ในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ smart farm ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในภาคเหนือตอนบน ซึ่งกระบวนการจะเริ่มจากการนำดินในพื้นที่เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานมาวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในดิน (N-P-K) การปลูกจะใช้วิธีการย้ายกล้าเพื่อให้ได้จำนวนต้นต่อไร่มากขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

การวางระบบน้ำหยดในแปลงปลูกข้าวโพดหวานเพื่อให้ต้นข้าวโพดหวานได้รับความชื้นที่เหมาะสม และสามารถให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยด ซึ่งประหยัดต้นทุนและเป็นการใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพได้ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2,800-3,500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งปริมาณของผลผลิตมีความสัมพันธ์กับระดับความชื้นในดินโดยตรงดังนั้น ระบบควบคุมการให้น้ำแบบอัตโนมัติที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ ทำให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หาได้ในประเทศ นำมาพัฒนาเป็นชุดอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความชื้นในดิน และมีระบบเปิด-ปิดจ่ายน้ำในพื้นที่นั้น ๆ อย่างแม่นยำ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้ในแปลงข้าวโพดหวาน ที่ได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาควบคุมระบบการให้น้ำตามสภาพความชื้นของผิวดินภายในแปลงทดลองของ KC Farm และของเกษตรกรบางรายที่เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้ว


อนึ่ง บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวาน ภายใต้แบรนด์ KC ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2563 มีรายได้รวม 623.69 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 10.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้หลังจากยอดขายไตรมาสแรกเติบโต40.8% ขณะที่ทิศทางผลประกอบการในไตรมาส 2/2563 ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะได้ลูกค้ารายใหม่ ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวเข้ามาเพิ่มเติม รวมถึงเน้นลูกค้าตลาดออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีความใกล้ชิดกับลูกค้าในต่างประเทศ โดยการใช้ระบบออนไลน์พูดคุยกับลูกค้า ส่งผลดีลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพราะไม่สามารถบินไปต่างประเทศได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ