เรือสำราญเซตซีโร่ธุรกิจทำโรงเรียนเทรนนิ่ง นักเรียนลด 40%

ปรับหลักสูตร - โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม จ.ตรัง เร่งปรับหลักสูตรหลังสถานการณ์โควิด ทำให้คนสนใจเรียนลดลง

โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม จ.ตรัง โดนพิษโควิด-19 ชะงัก นักเรียนหายวูบกว่า 40% ขณะที่โรงแรมและเรือสำราญพันธมิตรกว่า 10 บริษัทหยุด 6 เดือน “เซตซีโร่ธุรกิจใหม่” พร้อมกลับมาเปิดบริการรูปแบบใหม่ 15 ก.ย.นี้

นายจักราวุธ ชำนาญเกียรติ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (Cruise & Hotel Training School) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนประสบปัญหาในด้านการดำเนินธุรกิจการเรียนการสอนมากพอสมควร โดยการปิดชั่วคราวตามคำสั่งรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ส่งผลกระทบให้ปริมาณนักเรียนลดลงกว่า 40% จากเดิมที่เคยมีนักเรียนอยู่รุ่นละ 20 คน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงประมาณ 10 คนเศษ ๆ เท่านั้น ขณะที่ธุรกิจโรงแรมและเรือสำราญกว่า 10 บริษัทที่โรงเรียนผลิตบุคลากรป้อนอยู่ ได้หยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2563 และกำลังอยู่ในช่วงการเซตซีโร่ธุรกิจใหม่เกือบทุกแห่ง และพร้อมจะกลับมาเปิดให้บริการรูปแบบใหม่ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมและเรือสำราญเหล่านี้มีความต้องการพนักงานใหม่เข้าไปทำงานจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของทางโรงเรียนที่จะได้พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มปริมาณนักเรียน เพื่อผลิตบุคลากรป้อนกลุ่มบริษัทต่าง ๆ เหล่านี้

“ที่ผ่านมาช่วงถูกสั่งให้ปิด ทางโรงเรียนได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบการเรียนออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและสอนชดเชยเพิ่มเติมในวิชาปฏิบัติการในเดือนมิถุนายน โรงแรมที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็ปิดชั่วคราวตามคำสั่งของรัฐบาลเช่นกัน ส่วนนักศึกษาก็มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางมาฝึกงานต่อเมื่อโรงแรมเปิดทำการปกติ โดยบริษัทเรือสำราญหยุดชั่วคราว มีนาคม-สิงหาคม 2563 พนักงานเรือสำราญพักร้อนและเดินทางกลับประเทศไทย และจะเดินทางกลับไปทำงานในวัันที่ 15 กันยายนนี้

แต่หลังจากบริษัทต่าง ๆ เปิดทำการใหม่และต้องการพนักงานจำนวนมาก ก็เท่ากับเป็นโอกาสที่ดี เพราะโรงเรียนมีบุคลากรพร้อมเข้าไปทำงานรองรับอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่าไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ความต้องการบุคลากรของธุรกิจโรงแรมและเรือสำราญจะเพิ่มมากขึ้น และเป็นโอกาสทองของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากทางโรงเรียนการันตีว่าจะได้ทำงานทุกคน และพิเศษสุดช่วงนี้ หากใครชวนเพื่อนมาเรียนแบบแพ็กคู่ รับสิทธิ์ส่วนลดคนละ 10%” นายจักราวุธกล่าวและว่า

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในช่วงนี้ คือจะเน้นหลักสูตรการให้บริการในธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรการบริการส่วนหน้าโรงแรม การฝึกทางด้านภาษาและทักษะพิเศษสำหรับการบริการในเรือสำราญ หลักสูตรเชฟ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทางโรงแรมและเรือสำราญต้องการมาก

นายจักราวุธกล่าวต่อไปว่า สำหรับ Cruise & Hotel Training School เป็นโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง เป็นสถาบันผลิตบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานเรือสำราญระดับโลก หรือโรงแรมชื่อดัง ระดับ 4-5 ดาว ปกติในการเปิดการเรียนการสอนจะเปิดสอนเป็นรุ่น ๆ รับสมัครทุกเดือน แต่ละรุ่นห่างกัน 1 เดือน ที่ผ่านมาเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 67 รุ่น รุ่นล่าสุดนี้คือ รุ่นที่ 68 ในแต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาการเรียน 8 เดือน สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ดังนั้นทุกเดือนจะมีบุคลากรออกสู่ตลาดแรงงานด้านโรงแรมและเรือสำราญอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา 4 ปี มีนักเรียนเรียนจบไปแล้วกว่า 1,000 คน ถือเป็นสถาบันการเรียนการสอนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สถาบันยังได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รับโล่เกียรติยศจากโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อาเซียน รางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น Thailand Best Education & CEO Award 2017 ได้รับเลือกเป็นสถาบันการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 รับโล่เกียรติยศจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โครงการพัฒนาสู่สุดยอด SMEs จังหวัด ประจำปี2560 รับโล่เกียรติยศจากโครงการโรงเรียนเอกชน จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ปี 2561

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Best Practice ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2561 รับรางวัลผู้บริหารศึกษาทางด้านการศึกษาวิชาชีพดีเด่น ในโอกาสวันเอกชน นอกระบบไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และรับรางวัลครูผู้สอนทางด้านการศึกษาวิชาชีพดีเด่น ในโอกาสวันเอกชน นอกระบบไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เป็นต้น

“ทางสถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผู้มีความสนใจให้มีคุณสมบัติที่พร้อมเพื่อรองรับการทำงานด้านบริการในสาขาต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ เป็นหลักสูตรพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับงานบริการและหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้านการบริการ รวมถึงการส่งผู้เข้าอบรมไปฝึกงานยังสถานประกอบการด้านการโรงแรมระดับ 4-5 ดาว เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับระบบการทำงานระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริง ทางสถาบันยังให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาและสนับสนุนผู้เข้าอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน เพื่อร่วมงานกับเรือสำราญ และโรงแรมชั้นนำ” นายจักราวุธกล่าว

นอกจากนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้ความรู้ความเข้าใจในสายอาชีพเรือสำราญ โดยเพิ่มขีดความสามารถด้านการทำงานบนเรือสำราญ เพื่อช่วยให้คนไทยได้ไปทำงานในเรือสำราญระดับโลกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของแรงงานไทยที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีความมุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าทันนานาชาติ ด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ และทักษะในการทำงานให้กับบุคคลภายในประเทศ

ทั้งนี้ ทางสถาบันมีทีมงานอาจารย์ที่มีคุณภาพประสบความสำเร็จในการทำงานเรือสำราญระดับโลก นอกจากนี้ยังมีสาขาที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของบริษัทเรือสำราญ จึงทำให้โรงเรียนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังมีหลายสาขาทั่วประเทศ เช่น สำนักงานใหญ่ตรัง สาขาภูเก็ต สาขาชิดลม กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาลพบุรี สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขาพัทยา ชลบุรี และที่กำลังจะเปิดใหม่ สาขาสิงห์บุรี เป็นต้น

“ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เปิดภาคเรียนทุก ๆ ช่วงต้นของเดือนใหม่ หลักสูตร 8 เดือน โดยเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ 2 เดือน และฝึกงานโรงแรม 6 เดือน เพื่อสมัครสอบลงเรือสำราญฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการบริการ พร้อมรับใบประกาศนียบัตร เพื่อใช้สมัครงานบนเรือสำราญและโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 18-33 ปี ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 59,000 บาท”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ