หอการค้าเชียงใหม่ ผนึก สสว. จัด Local Food Fair

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าปลุกเศรษฐกิจการค้าสู้ COVID-19 จับมือ สสว. และหอการค้าไทยจัดงานแสดงสินค้า สสว. Connext หอการค้าแฟร์ “Chiang Mai Local Food 2020”แบบ New Normal จำนวน 300 บูธ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ 100 คู่ นำธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่ตลาดอนุสาร ย่านการค้าไนท์บาร์ซาร์ ดึงกำลังซื้อท้องถิ่น-นักท่องเที่ยว คาดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกและในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากระบบเงินหมุนเวียนในพื้นที่หายไปมากกว่า 70-80% คงมีเพียงงบประมาณจากภาครัฐและการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้หารือและทำงานร่วมกับทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนที่จะเร่งรัดสนับสนุนและพร้อมผลักดันทำให้ภาคการเศรษฐกิจของเชียงใหม่ทั้งระบบมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวโยงไปถึงภาคประชาชน ภาคประชาสังคม รวมถึงเกษตรกร ถ้าภาคการท่องเที่ยวบริการหยุดชะงัก เกษตรกรก็ไม่มีรายได้ กล่าวคือ ธุรกิจร้านอาหารต้องใช้ผลผลิตจากภาคการเกษตร ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ร้านอาหารได้รับผลกระทบ ต้องปิดกิจการชั่วคราว การสั่งซื้อผลผลิตการเกษตรก็ต้องหยุดชะงักไปด้วย เป็นต้น

การปรับตัวในช่วงต่อไปของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเน้นเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การค้า รวมถึงภาคเกษตรกรรรม ดังนั้น จึงขอให้ภาคเศรษฐกิจการค้าได้มีการปรับตัว ประคองตัวและนำเสนอประเด็นปัญหาที่เผชิญผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภาครัฐและเอกชน

นอกจากนั้นจังหวัดเชียงใหม่ขอรณรงค์และสนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆ ได้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 183 ราย จาก 10 ประเภทกิจการ ซึ่งผู้ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนนี้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมามีความมั่นใจและมาเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น

นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างสูง และทำให้ผู้ประกอบการในระดับ SMEs และรายย่อยขาดรายได้หมุนเวียน หอการค้าฯ จึงประเมินสถานการณ์ว่าจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและฟื้นบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ให้เกิดขึ้นนำร่องขึ้น จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหอการค้าไทยจัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ “Chiang Mai Local Food 2020” งานแสดงสินค้าวิถีใหม่ New Normal ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดอนุสารเชียงใหม่ โดยเน้นผู้ประกอบการการค้า SMEs ในพื้นที่จำนวน 300 กิจการมาออกบูธในงาน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนบูธสูงสุดของภายใต้โครงการของ สสว.ที่จัดทั่วประเทศ 700 บูธ


ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการแบ่งโซนด้านอาหาร-Street Food สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าที่มีความโดดเด่น งานหัตถกรรม สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น พร้อมกันนั้นได้ประสานให้ผู้ประกอบการมีการกลับมาเปิดร้านค้า และกิจการในย่านการค้าสำคัญของพื้นที่คือบริเวณไนท์บาร์ซาร์ทั้งหมดทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกประมาณ 2,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ การกลับมาเปิดครั้งนี้จะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ภายในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมด้านการจับคู่ธุรกิจ 100 คู่ ทั้งภายในและต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกิจกรรมห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า รวมถึงมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในหัวข้อกลยุทธ์ตลาดออนไลน์รับมือกับพฤติกรรมลูกค้ายุค New Normal ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) โดยคุณภูวเรศน์ ทรายสมุทร Co-founder & Digital Strategy Consult Nextdigital โดยหอการค้าฯประเมินว่าจะมีเงินสะพัดในระหว่างการจัดงานและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ