รองอธิบดีกรมชลฯ ยัน เขื่อนลำพระเพลิงโคราชมั่นคง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงอย่างใกล้ชิด และได้ปะชุม นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และผู้เกี่ยวข้องเข้าหารือเกี่ยวกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา พร้อมเผยว่า กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้บริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม เพื่อให้ศักยภาพในการรับน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงของคลองด้านท้ายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นายเฉลิมเกียรติ กล่าวต่อว่า ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ถึงความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนลำพระเพลิง กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน และมีการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี จึงยืนยันได้ว่าเขื่อนลำพระเพลิงมีความมั่นคงแข็งแรงดี สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนอย่างสม่ำเสมอพร้อมแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ฝนก็ตกน้อยลงแล้ว