ผู้ว่าโคราชเตือน 14 อำเภอ ลำตะคอง-ลำพระเพลิง รับมือโมลาเบ

ผู้ว่าฯ โคราชออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน 14 อำเภอ ในลุ่มน้ำลำตะคอง และลุ่มน้ำลำพระเพลิง เตรียมพร้อมรับมือพายุโมลาเบ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง และน้ำไหลหลาก

วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เรื่อง แจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนลำตะคอง และเขื่อนลำพระเพลิง ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำตะคองว่า จะระบายน้ำออกจากเขื่อนลงลำน้ำธรรมชาติ เพื่อพร่องน้ำรองรับสถานการณ์พายุโมลาเบ

โดยระบายน้ำออกจากเขื่อนลำตะคองออกไม่เกินวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร และสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิง พบว่ามีปริมาณน้ำระดับกักเก็บ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 101% และจะมีการระบายน้ำไหลลงคลองธรรมชาติ และจะส่งผลให้ลำน้ำสาขามีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยมวลน้ำทั้งหมดจะไหลไปที่ลำน้ำมูล ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง และน้ำไหลหลากในพื้นที่ จึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ และพื้นที่ริมตลิ่งในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง ลำเชียงไกร ลำบริบูรณ์ ลำพระเพลิง และลำน้ำมูล

Advertisment

ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา โนนไทย โนนสูง ปักธงชัย โชคชัย เฉลิมพระเกียรติ จักราช พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง ได้รับทราบ และตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

โดยหากทางอำเภอประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ให้สั่งอพยพประชาชนทันที และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะยุติ โดยทุกพื้นที่ต้องรายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบโดยตรง

ทั้งนี้ประกาศแจ้งเตือนของจังหวัดนครราชสีมาดังกล่าว เป็นการเตรียมรับมือกับพายุโมลาเบ ที่คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนัก และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างในวันที่ 28-31 ตุลาคมนี้

Advertisment