ดึงคนไทยเที่ยว “ลอยกระทงสุโขทัย” คาดเงินสะพัด 150 ล้าน

ดึงคนไทยเที่ยว “ลอยกระทงสุโขทัย” อลังการ 10 วัน 10 คืน คาดเงินสะพัด 150 ล้าน

เข้าสู่ปีที่ 44 แล้ว ที่จังหวัดสุโขทัยได้จัดงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2520 และยิ่งใหญ่อลังการ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวนมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับความชื่นชมว่าติดอันดับ 1 ใน 10 เทศกาลระดับโลก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และปี 2563 จังหวัดจึงได้มีการจัดงานเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน

“โกวิทย์ ทรงคุณ” ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลก โดยจังหวัดสุโขทัยร่วมกับกรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดขึ้นมา เพื่อฟื้นฟูประวัติศาสตร์ ประเพณีลอยกระทงให้มีความยิ่งใหญ่ระดับโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ แม้ปีนี้จะอยู่ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่คาดว่าจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างปีที่ผ่าน ๆ มา คาดว่าตลอด 10 วันของการจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมงานไม่น้อยกว่า 150,000-160,000 คน และมีเงินสะพัดในภาคการท่องเที่ยวกว่า 150 ล้านบาท

“ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศเข้ามาร่วมงานประเพณีลอยกระทงกว่า 300,000 คน มีเงินสะพัดกว่า 400 บาท แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประมาณ 200,000 กว่าคน โดยต่างชาติที่นิยมมาท่องเที่ยว

ได้แก่ จีนญี่ปุ่น และฝรั่งเศส และคนไทยประมาณ 100,000 กว่าคน ถึงแม้ปีนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา เพราะหลายประเทศยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาไม่ต่ำกว่า150,000 คน ซึ่งประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุโขทัยถือว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาโดยตลอด”

โดยกิจกรรมสำคัญและโดดเด่นของงาน ได้แก่ 1.การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างต้องการมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เนื่องจากมีการจัดแสดงเพียงปีละครั้งเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทานรอบเมืองสุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ 2.การแสดงแสง สี เสียง เรื่อง “ความรุ่งเรืองเมืองสุโขทัย” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของกรุงสุโขทัยสมัยเป็นราชธานีเมื่อกว่า 700 ปีที่ผ่านมา จนถึงยุคปัจจุบัน

3.กิจกรรมศาสนา มีกิจกรรมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข เป็นการใส่บาตรรับรุ่งอรุณก่อนพระอาทิตย์ทอแสง ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง และกิจกรรมลานเทศน์ ลานธรรม เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ณ ดินแดนดงตาล บริเวณใกล้เนินปราสาท 4.กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม มีการจำลองวิถีไทยให้รู้ว่าคนสุโขทัยมีความเป็นอยู่และมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างไร

รวมถึงมีการจำลองการทำเครื่องใช้ภาชนะสังคโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัด อีกทั้งมีตลาดแลกเบี้ย ตลาดโบราณ 5.กิจกรรมประเพณี มีการจัดพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีป และการแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ไปจนถึงกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตสมัยอดีต อาทิ กิจกรรมประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชักและโคมแขวน

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน วันที่ 23 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 ตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน โดยช่วงเช้าจะมีการตักบาตรรับอรุณแห่งความสุข ณ เกาะกลางน้ำ วัดตระพังทอง พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง,

การประกวดลอยกระทงเล็ก พนมหมาก และพนมดอกไม้, มหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค, การจัดนิทรรศการท่องเที่ยวยั่งยืน และกิจกรรม CT DIY ณ หลังวัดชนะสงคราม, นิทรรศการเทิดพระเกียรติและระบบชลประทานสุโขทัย ณ ตรงข้ามหมู่บ้านวิถีไทย หลังวัดชนะสงคราม, ตลาดโบราณ “รอบรั้วเมืองพระร่วง” อาหารสร้างสรรค์ ผืนผ้าวิถีสร้างสรรค์ และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน CBT สุโขทัย, พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563 ณ วัดสระศรี


การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำลองวิถีชีวิตในอดีต กิจกรรมกีฬา e-Sport กิจกรรม Beat Sabet & PS4 และกิจกรรมอื่น ๆ

ช่วงเย็นจะมีการแสดงมวยคาดเชือก และกระบี่กระบอง ณ ลานแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ (ตลาดแลกเบี้ย) ณ ข้างสระยายเพิ้ง, กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ ลานด้านหน้าวัดมหาธาตุ กิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงสุโขทัย ณ ด้านหน้าวัดชนะสงคราม, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน และการละเล่นเด็กไทย ณ ศาลาสี่หลัก

การประกวดโคมชัก-โคมแขวน ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง การประกวดกระทงใหญ่ ณ สระน้ำตระพังตระกวน ส่วนช่วงค่ำการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ณ เวทีการแสดงโขน Sukhothai Creative City การแสดงพื้นบ้าน CBT สุโขทัย, การแสดงดนตรี ณ เวทีการแสดงโขน Sukhothai Creative City, การแสดงโขน-ละคร ณ เวทีวัดสระศรี, การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ สระน้ำวัดสระศรี และมีการแสดงตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ เวทีวัดสระศรี

ทั้งนี้ เวลากิจกรรมภายในงานจะเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน ยกเว้นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีพิธีเผาเทียน ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง, พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ และมอบรางวัลการประกวดอื่น ๆ มีการแสดงตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ เวทีวัดสระศรี และจะมีพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน ณ บริเวณตระพังตาล การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ สระน้ำวัดสระศรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ