ปราจีนฯ เผยไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ 2 ราย พนักงานขับรถส่งกุ้งตลาดทะเลไทย

ตลาดทะเลไทย
FACEBOOK : ตลาดทะเลไทยมหาชัย

จังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผย Time Line ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 2 ราย พบเป็นพนักงานขับรถส่งอาหารทะเล ที่ตลาดทะเลไทย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 402 ศูนย์การเรียนรู้ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์โชคชัย สาครพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดปราจีนบุรี

ซึ่ง พบผู้ป่วยที่ยืนยันการติดติดเชื้อโรคโควิด-19 สะสมรวมจำนวน 9 ราย ในจำนวนนี้ รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย และจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มใหม่อีก 2 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมเป็นจำนวน 11 ราย มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 10 เพศชาย อายุ 59 ปี อาชีพรับจ้าง ขนส่งกุ้งจากแพเลี้ยงกุ้งที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปส่งกุ้งที่ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

 • วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เดินทางไปส่งกุ้งคนเดียวในช่วงเวลากลางคืน แวะเติมน้ำมันปั๊ม ปตท. บ้านสร้าง สายนอก และร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้ออาหารรับประทาน เดินทางถึงตลาดมหาชัย ช่วงเวลา 22.00 – 24.00 น. เป็นประจำ เมื่อเดินทางถึงแพกุ้งที่รับซื้อกุ้งที่ตลาดมหาชัย จะมีลูกจ้างขนกุ้งที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 3-4 คน ช่วยขนกุ้งลงจากรถกระบะโดยใช้ถังแช่เย็นขนาดใหญ่เทลงใส่ภาชนะที่แพกุ้ง แล้วนำถังแช่เย็นกลับขึ้นกระบะ เพื่อเก็บมาใช้ในรอบถัดไป โดยลูกจ้างที่ขนกุ้งบางคน ไม่สวมหน้ากากอนามัย จากนั้น เดินทางกลับที่พัก โดยไม่ได้แวะระหว่างทาง
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ไม่ได้ขับรถขนส่งกุ้ง ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน และในบริเวณรอบแพกุ้ง ใกล้ที่พัก
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ขับรถขนส่งกุ้งไปที่ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร ตามเวลาปกติ
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ไม่ได้ขับรถขนส่งกุ้ง ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน และในบริเวณ รอบแพกุ้ง ใกล้ที่พัก
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ขับรถขนส่งกุ้งไปที่ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร ตามเวลาปกติ
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยได้รับการตรวจยืนยันให้ผลบวก แจ้งผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วอำเภอบ้านสร้าง ค้นหาผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด ได้แก่ คนในครอบครัว จำนวน 9 คน และเพื่อนร่วมงาน จำนวน 33 คน กลุ่ม รวมเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 42 คน อยู่ระหว่างการติดตาม เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 11เพศชาย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานรับรถยนต์ขนส่งกุ้ง ของแพกุ้งแห่งหนึ่ง ที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปส่งกุ้งที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร 
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปส่งกุ้ง ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพศชาย 1 คน เวลา 18.00 น. เดินทางจากบ้านพักไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมัน อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกครั้ง ที่เดินทางขนส่งกุ้ง เวลา 21.00 น. เดินทางถึงตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร นอนรอบนรถร่วมกับเพื่อนงาน เวลา 24.00 น. มีคนมารับกุ้ง นำกุ้งไปลงที่แพ โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนรถชนส่ง ใช้วิธียกโดยรถโฟล์คลิฟท์ เวลา 01.30 น. เดินทางกลับที่พักโดยไม่ได้แวะระหว่างทาง
 • วันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ไม่ได้ขับรถขนส่งกุ้ง ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน และร้านซ่อมรถใกล้บ้าน
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยเดินทางไปส่งกุ้ง ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพศชาย คนเดิม ตามเวลาปกติ เวลา 24.00 น. มีคนมารับกุ้ง นำกุ้งไปลงที่แพ โดยลูกจ้างขนกุ้งที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ชาวพม่า จำนวน 6-7 คน โดยลูกจ้างที่ขนกุ้งบางคน ไม่สวมหน้ากากอนามัย จากนั้น เดินทางกลับที่พัก โดยไม่ได้แวะระหว่างทาง
 • วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ไม่ได้ขับรถขนส่งกุ้ง ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน ร้านซ่อมรถใกล้บ้าน และร้านค้าในหมู่บ้าน
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ช่วงเช้า ผู้ป่วยนัดเจอกับแฟนสาว เวลา11.00 น. พาแม่และน้องไปงาน แต่งงาน แถวนิคมพัฒนา รับประทานอาหารในงานเลี้ยง ช่วงเย็น ผู้ป่วยเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว และมีอาการคัดจมูก รับประทานยาแก้ไข้และแพ้อากาศ แต่ยังเดินทางขับรถขนส่งกุ้งไปที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ตามเวลาปกติ ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพศชายคนเดิม
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ไปเลือกตั้งที่วัดกระทุ่มแพ้ว และซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน เดินทางกลับบ้านทันที
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้รับแจ้งให้ไปตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยได้รับการตรวจยืนยันให้ผลบวก แจ้งผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วอำเภอบ้านสร้าง ค้นหาผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด ได้แก่ คนในครอบครัว จำนวน 4 คน และเพื่อนร่วมงาน จำนวน 1 คน และแฟนสาว 1 คน รวมเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 6 คน

Advertisment

ทั้งหมด อยู่ระหว่างการติดตาม เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่ม มีความเสี่ยงเนื่องจากการเดินทางไปส่งของที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งยังพบผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นเพื่อนร่วมงานทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ (ชาวพม่า และกัมพูชา) จำนวน 30 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ