สุโขทัย ออกประกาศด่วน กักตัว-เฝ้าระวัง 14 วัน คนมาจากพื้นที่เสี่ยง

วิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าฯสุโขทัยประกาศด่วนกักตัว 14 วันคนมาจากพื้นที่เสี่ยงสมุทรสาคร สกัดโควิดเข้าจังหวัด ส่วนผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นให้รายงานตัว และเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัfสุโขทัย ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย ได้ออกประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 19 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยมีใจความสำคัญให้ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาครที่จะเข้ามาในจังหวัดสุโขทัยต้องมารายงานตัว และกักตัว 14 วัน ส่วนผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นให้รายงานตัว และเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน

ขณะที่การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คนต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด รวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกจากจังหวัดสุโขทัย

ผู้ฝ่าฝืนมีระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

อนึ่ง จังหวัดสุโขทัยถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19