ชาวพัทลุง 9 คน กลุ่มเสี่ยงบินไลออนแอร์ มาแจ้งตรวจเพียง 7 ราย

แฟ้มภาพ

ชาวพัทลุงในเที่ยวบินพบผู้ติดโควิด เที่ยวบิน SL 826 สายการบินไลออนแอร์ เข้ารับการเก็บสารคัดหลั่งเพื่อตรวจการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 7 ราย ส่วนอีก 2 ราย ยังทำธุระส่วนตัวในต่างจังหวัด

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่านายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ประกาศให้ผู้เดินทางด้วยเที่ยวบิน SL 826 สายการบินไลออนแอร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.05 น. ถึง จ.ตรัง เวลา 19.30 น. ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่พบผู้ป่วยโควิด-19 และขอให้ผู้โดยสารชาว จ.พัทลุง ได้แสดงตัวกับสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วน ทั้งนี้เพื่อตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป และขอให้บุคคลเหล่านี้ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จนสร้างความหวาดผวา และวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.พัทลุง นั้น

นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าในเที่ยวบินดังกล่าวมีชาวพัทลุงโดยสารมาด้วย 9 คน แต่ชาวพัทลุงทั้ง 9 ราย นั่งห่างจากที่นั่งผู้โดยสารที่นั่งแถวที่ 19,20,21,22,23 ถือเป็นผู้ที่มีการสัมผัสเสี่ยงสูง

โดยชาวจ.พัทลุง ทั้ง 9 คน ถือเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และทีมงาน ได้ประสานงานกับบุคคลดังกล่าวทั้ง 9 คน ตามแนวปฏิบัติที่คุ้มครองประชาชนทั่วไป และเคารพสิทธิส่วนตัวของกลุ่มบุคคลดังกล่าวทุกประการ โดยทางแพทย์ได้แนะนำให้ทั้ง 9 คน ได้กักตัวเองตามแบบพฤติกรรม New normal อย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลาการของ สสจ.พัทลุง ยังได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ จ.ตรัง จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช และ จ.กระบี่ อย่างไม่เป็นทางการอยู่ตลอดเวลา เพื่อดูแลประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะนี้ผู้โดยสารชาว จ.พัทลุง ที่นั่งมาในเที่ยวบินเดังกล่าว ได้ติดต่อประสานงานเพื่อรายงานตัวต่อคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพัทลุงแล้ว จำนวน 7 ราย ทางนพ.จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ได้มอบหมายให้ โรงพยาบาลพัทลุง ได้ประสานงานทางโทรศัพท์ไปยังกลุ่มบุคคลดังกล่าวทั้ง 7 คน เพื่อซักประวัติ ทำบัตรประจำตัวของโรงพยาบาลพัทลุงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งในวันนี้ ( 26 ธค.63 ) ทางกลุ่มบุคคลทั้ง 7 ราย จะเดินทางมาพบกับ นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อเก็บสารคัดหลั่งในการตรวจการติดเชื้อโควิด-19

ส่วนอีก 2 รายนั้น ขณะนี้ไปทำธุระส่วนตัวในต่างจังหวัด โดยจะรีบเข้ามาให้แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพัทลุง เก็บสารคัดหลั่งในการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเร่งด่วนต่อไป