ตราด เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดรายแรก เชื่อมโยงไปหาญาติ อ.เมือง ระยอง 

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรก เป็นหญิงไทย อายุ 65 ปี อาชีพแม่บ้าน ภูมิลําเนา ตําบล วังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เดินทางด้วยรถยนต์ 4 ประตู พร้อมผู้ร่วมเดินทาง รวมจํานวน 6 ราย จาก จังหวัดตราด ไปจังหวัดระยอง แวะรับผู้เดินทางเพิ่ม 1 ราย ที่ ตําบลท่าใหม่ อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รวมเป็น 7 ราย โดยนั่งในห้องผู้โดยสาร 5 ราย และนั่งท้ายกระบะ 2 ราย ไปพักค้างคืนบ้านญาติ อ.เมือง จังหวัดระยอง 

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เดินทางไปร่วมงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และ เดินทางกลับจังหวัดตราดในช่วงเย็น โดยญาติที่อยู่ตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ร่วมเดินทางกลับมาลงที่ บ้าน ตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง นั่งในห้องผู้โดยสารด้วยกัน

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งประมวลดี วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่ใด

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ได้รับการแจ้งจากญาติที่ไปพักด้วย ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และญาติ ที่ร่วมเดินทางกลับมาลงรถที่ตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้ง 2 ราย

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 กักกันตัวอยู่ที่บ้านพัก

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เดินทางไปโรงพยาบาลพร้อมกับเพื่อนบ้านที่นั่งรถไปจังหวัดระยองด้วยกัน อีก 5 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แพทย์พิจารณาให้นอนที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้ง 6 ราย

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผลยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงรับการดูแลอยู่ในโรงพยาบาล

จากผลการสอบสวนโรค ของปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือ CDCU ผู้ติดเชื้อยืนยันรายนี้ อยู่บ้านคนเดียว ที่ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม นอกจากผู้เดินทางร่วมคณะเดียวกัน จํานวน 5 คน ซึ่งจากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผลตรวจไม่พบเชื้อ ปัจจุบันทั้ง 5 ราย อยู่ระหว่างการกักกัน 14 วัน ที่บ้านพักและรอการเก็บตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (Day13)

จากข้อมูลดังกล่าวจังหวัดตราด จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข กําหนด 1.ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % ทุกที่ ทุกเวลา 2.เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร 3.ทําความสะอาดมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือด้วยการล้างมือ 4. ใช้ Application ไทยชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการในสถานที่ต่างๆ

5.หากบุคคลใดเคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับ เจ้าหน้าที่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ