“ตลาดทะเลไทย” กลับมาเปิดซื้อขายกุ้ง-ปลา 4 ม.ค. วางมาตรการเข้มโควิด

“ตลาดทะเลไทย” จ.สมุทรสาคร ประกาศกลับมาเปิดซื้อขายกุ้ง-ปลา 4 ม.ค.นี้ พร้อมวางมาตรการเข้มสกัดโควิด

วันที่ 2 มกราคม 2564 นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด และประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และกรรมการที่ปรึกษาสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผย ”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ทางชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร และชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาครจะกลับมาเปิดตลาดเพื่อทำการซื้อขาย หลังปิดให้บริการมา 14 วัน โดยมีการวางมาตรการตามหลักสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด และได้แจ้งให้ทางผู้บริหารจังหวัดทราบแล้ว

นายจุมพล ฆนวารี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัด สมุทรสาคร กล่าวกับ ”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ที่ผ่านมาทางตลาดไม่ได้ถูกสั่งปิด แต่เป็นการปิดเองเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ การกลับมาเปิดตลาดได้มีการวางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด และได้แจ้งทางจังหวัดรับทราบแล้ว และทางจังหวัดไม่ได้มีการท้วงติงแต่อย่างใด

“การปิดตลาดหลายวันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องวันละเป็น 1,000 ล้านบาท รวมปิดตลาดไป 14 วันเสียหายเป็น 10,000 ล้านบาท”

นายสิทธวีร์ ปัตรนิธิวรกิตติ์ ผู้จัดการ ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ได้ลงนามในหนังสือประกาศของชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ระบุว่า ตลาดกุ้ง (ทะเลไทย) จะกลับมาเปิดทำการ วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. – 22.00 น.โดยขอให้ผู้ที่จะเข้ามาซื้อ-ขายในตลาดทะเลไทยจะต้องปฏิบัติ

Advertisment

1.ต้องสวมหน้ากากผ้ากรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยเลยแอลกอฮอล์ หากพบว่าำม่ปฏิบัตตามจะเชิญออกจากตลาดทะเลไทยทันที

2.ผู้ซื้อ ผู้ขายที่เข้ามาทำการซื้อขายในตลาดทะเลไทยเป็นประจำจะต้องมีบัตรผ่านเข้าออกที่ออกโดยขมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร

3.ผู้ที่นำกุ้งมาส่งที่แพกุ้งที่ตลาดทะเลไทยจะต้อฃสามารถแสดงใบผ่านการตรวจว่าปลอดเชื้อโรคโควิด-19

4.ผู้ซื้อรายย่อยที่เข้ามาไม่ประจำ ต้องสามารถแสดงใบผ่านการตรวจว่าปลอดเชื้อโรคโควิด-19

Advertisment