จังหวัดสมุทรสาครยัน เปิด-ไม่เปิด ’ตลาดทะเลไทย’ รอมติคณะกรรมการโรคติดต่อชี้ขาดเย็นนี้

วันที่ 3 มกราคม 2563 แหล่งข่าวจากจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ”ถึงกรณีการจะเปิดหรือไม่เปิดตลาดทะเลไทยในวันพรุ่งนี้(4ม.ค.64)ว่า ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำเรื่องนี้ดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครเย็นนี้ (3ม.ค.64) ซึ่งเริ่มประชุมเวลา 16.00 น.และอาจจะทำเรื่องหารือไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

“ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้สั่งปิดตลาดทะเลไทย แต่เจ้าของตลาดได้ปิดตลาดไปก่อนหน้าแล้ว ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเย็นนี้จะมีการพิจารณาเรื่องการจะปิดตลาดทะเลไทยหรือไม่ โดยนำสถานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ถูกยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดมาประกอบการพิจารณา และอาจจะหารือเรื่องดังกล่าวไปยังศบค.ด้วย”แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับมาตรการที่ตลาดทะเลไทยวางไว้ให้ผู้ซื้อ-ขายต้องมีใบตรวจโรคโควิด-19 มายืนยันว่าปลอดเชื้อแล้วนั้น ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า บุคคลนั้นจะปลอดเชื้อจริง เนื่องจากหลังการตรวจ หากเดินไปพบผู้ติดเชื้อก็สามารถติดโควิดได้ทันที เพียงแต่อาจจะยังไม่แสดงอาการ เพราะเชื้อโรคอยู่ระหว่างการฟักตัว หากบุคคลนั้นเข้ามาเดินในตลาดทะเลไทย สามารถแพร่เชื้อได้ เรื่องนี้จึงต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบ รอบด้าน”

รายงานข่าวจากจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งว่าวันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. รายงานข่าวจากจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 541 ราย แบ่งเป็นคนไทย 86 ราย และต่างด้าว 455 ราย รวมยอด สะสม 2,401 ราย