เชียงใหม่ปรับกลยุทธ์ ชงลดเวลากักตัว แก้เกมนักท่องเที่ยวลด 50%

ภาพ Pixabay

จังหวัดเชียงใหม่ระดมสมองขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านอุตสาหกรรม MICE ปี 2564 ลดผลกระทบจากโควิด-19 เตรียมเสนอการปลดล็อกระยะเวลากักตัวนักท่องเที่ยว โดยมีการตรวจเช็กตั้งแต่ต้นทาง

พร้อมกระตุ้นตลาดไมซ์ผ่านเทศกาล (festival economy) ประกาศให้ปี 2564 เป็นปีแห่งเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Festival City Year 2021 คาดสร้างรายได้เติมเข้าระบบเพิ่ม 20% นักท่องเที่ยวเพิ่ม 5 ล้านคน และสร้างงาน 1,000 ตำแหน่ง หวังฟื้นเชียงใหม่พร้อมรับหลังโควิดคลี่คลาย

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ได้สรุปประเด็นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการประชุมสัมมนาในพื้นที่ว่าจากการติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2563 ลดลงกว่า 50% มีนักท่องเที่ยวเพียง 5 ล้านคน

Advertisement

และกระทบต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปี 2564 จึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่จะได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบและการดำเนินโครงการแก้ไขที่สำคัญคือการปลดล็อกระยะเวลากักตัวนักท่องเที่ยว โดยมีการตรวจเช็กตั้งแต่ต้นทางรวมถึงการกระตุ้นตลาดไมซ์ผ่านเทศกาล (festival economy) โดยการประกาศให้ปี 2564 เป็นปีแห่งเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Festival City Year 2021)

ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สำนักงานภาคเหนือ กล่าวว่า แผนงานในปี 2564 สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็น MICE city เนื่องจากผลกระทบในการจัดงานแสดงสินค้า งานประชุมนานาชาติในเชียงใหม่มีสูงมากในปี 2563 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2564 จากการยกเลิกงานจำนวนมาก

Advertisement

ดังนั้น จึงได้นำเสนอให้เชียงใหม่เน้นตลาด MICE ในประเทศ รวมถึงการใช้งานจัดแสดงสินค้าช่วยกระตุ้นการบริโภค และเศรษฐกิจในระยะยาว ผ่านการจัดเทศกาลที่สามารถยกระดับเป็นนานาชาติได้ในอนาคต ซึ่งหากมีงบประมาณสนับสนุน 100 ล้านบาท จัดงานตลอดทั้งปี จะทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 20%

และนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอีก 5 ล้านคน สร้างตำแหน่งงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1,000 ตำแหน่งด้วย และจะได้ส่งเสริมให้เชียงใหม่เข้าสู่เวทีเมืองเทศกาลโลกในเวที IFEA World Festival & Event City Award ในอนาคตต่อไป

นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2563 ของจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวลดลง 47% คงเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทย 4.4 ล้านคน

Advertisement

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 561,005 คน ลดลง 82% ทำให้รายได้ลดลงถึง 55% คงเหลือ 42,896 ล้านบาท อัตราการเข้าพักโรงแรมตลอดทั้งปีเฉลี่ย 40% ลดลงร้อยละ 33 ซึ่งในช่วงไตรมาส 4 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่หลังจากพบผู้ติดเชื้อที่มาจากเมียนมาต่อเนื่องถึงต้นปี

ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้โดยสารทางเครื่องบินในช่วงเดือนธันวาคมที่มีวันละ 74 เที่ยวบิน ผู้โดยสารประมาณ 15,000 คน คงเหลือในปัจจุบันเพียง 14 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 1,300 คน จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขผลกระทบที่จะตกสู่ภาคการท่องเที่ยวในปี 2564 ซึ่งคาดว่าในไตรมาส 2-3 น่าจะฟื้นตัวกลับมาได้