มหาสารคามเร่งฟื้นเศรษฐกิจ ทำนาปรัง 1 แสนไร่หลังพ้นแล้ง

มหาสารคามรับอานิสงส์ปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์-ลำน้ำชี แห่ปลูกข้าวนาปรังแล้วเกือบ 1 แสนไร่ ฟื้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อท้องถิ่น หลังทนแล้งมานานกว่า 2 ปี คาดผลผลิต 5 หมื่นตัน รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง เปิดเผยว่า ในปี 2564 นี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีเพียงพอให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และเพียงพอรักษาระบบนิเวศ

รวมทั้งสามารถบริหารจัดสรรน้ำเพื่อนำไปใช้เพราะปลูกพืชฤดูแล้งได้ตลอดลำน้ำชี ไปจนถึง จ.อุบลราชธานี แต่พื้นที่ทำการเกษตรโดยอาศัยแหล่งน้ำชีจะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำ หรือคลองส่งน้ำเพื่อให้เกิดความสะดวกในการผันน้ำไปใช้ และเกษตรกรต้องใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งจำกัดพื้นที่ปลูก อย่าขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีก

สำหรับมหาสารคามในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เชียงยืน อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย และ อ.เมืองมหาสารคามซึ่งมีลำน้ำชีไหลผ่านและถือว่าลำน้ำชีเป็นเส้นเลือดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน

รวมทั้งใช้อุปโภคบริโภคมาโดยตลอด ลำน้ำสายนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และในขณะนี้เกษตรกรได้เริ่มปลูกพืชฤดูแล้งแล้ว โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรัง ประเมินเบื้องต้นมีการปลูกข้าวนาปรังไปแล้วเกือบ 1 แสนไร่

“จาก 2 ปีที่ผ่านมา น่าเห็นใจเกษตรกรมาก เพราะเกษตรกรทำนาปรังไม่ได้เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีน้อย ไม่สามารถจัดสรรให้ผู้คนใช้ในการทำเกษตรได้เลย พอมาถึงวันนี้น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณเพียงพอ

เกษตรกรจึงพากันดีใจและเร่งลงมือทำนากัน เพื่อจะมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 ระบาด แต่ก็อยากจะขอย้ำอีกว่า ทุกคนต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้สามารถมีน้ำใช้ผ่านพ้นวิกฤตฤดูแล้งที่จะถึงนี้ไปให้ได้”

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณฟรัฐบาลเข้ามาพยุงไว้ ฉะนั้น การทำนาปรังได้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ จ.มหาสารคามได้

ทั้งนี้ ราคาข้าวนาปรังอาจไม่มีความแน่นอน แต่ภาพรวมก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำ เบื้องต้นประเมินว่าจังหวัดมหาสารคามในฤดูกาลนี้พื้นที่ทำนาปรังไม่น่าจะต่ำกว่า 1 แสนไร่ ผลผลิตจะได้ประมาณ 50,000 ตัน ขายได้ตันละ 6,000 บาท รายได้ของเกษตรจากการทำนาปรังรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจอื่นได้อานิสงส์ไปด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ