กระบี่ฟื้นโรงหนัง “มหาราช” ทุ่ม 250 ล้านผุดหอประชุมพันที่นั่ง

เทศบาลเมืองกระบี่เดินเครื่องพัฒนาพื้นที่ชั้นในปัดฝุ่นย่านเมืองเก่าให้เป็นย่านแห่งการเดิน ปรับปรุงโรงหนังมหาราชทำศูนย์ประชุม 1,000 ที่นั่ง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดเริ่มก่อสร้างได้ปี 2565 และเปิดบริการได้ปี 2567-2568

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ในฐานะประธานกฎบัตรกระบี่ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูโรงภาพยนตร์มหาราช เพื่อทำเป็นศูนย์ประชุม ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างปี 2565 และน่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2567-2568 โดยการออกแบบจะเป็นโครงสร้างอาคารทั้งหมด 7 ชั้น

แบ่งออกเป็นชั้นใต้ดิน 3 ชั้น และชั้น 1 เป็นสถานที่จอดรถ, ชั้น 2 เป็นห้องจัดงานประชุม 1,000 ที่นั่ง โดยชั้น 3 ทำเป็นห้องจัดเลี้ยง และชั้น 4 ใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับงบประมาณในการลงทุนรวมทั้งหมด 250 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดสถานการณ์ของโรคโควิด-19 แต่การออกแบบอาคารต่าง ๆ ยังเดินหน้าคงเดิม

Advertisement

“การปรับปรุงโรงภาพยนตร์มหาราชให้เป็นหอประชุมนั้น เนื่องจากโรงแรมทั้งหมด 225 แห่ง ในเมืองและนอกเขตเมืองของจังหวัดกระบี่ไม่มีห้องประชุมเลย เราจึงคิดว่าควรจะมีการสร้างห้องประชุมเพื่อรองรับงานสัมมนา เพราะบุคคลที่มางานสัมมนาก็ต้องเข้าพักโรงแรมในจังหวัดซึ่งเป็นการสร้างรายได้
ให้ผู้ประกอบการ และเราก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอน

สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ถึงแม้จะขาดทุน แต่จะเป็นผลประโยชน์ต่อโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากงานสัมมนาได้ในช่วงหน้าโลว์ซีซั่นซึ่งก็ถือว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ตอนนี้จังหวัดมีเรื่องของการท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรส่งเสริมเรื่องงานอบรมสัมมนา

นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานที่ปรึกษากฎบัตรกระบี่ จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการค้าและการบริการซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด จึงได้มีการวางแผนพัฒนาพื้นที่เขตชั้นในของเทศบาลเมืองกระบี่ให้เป็นย่านแห่งการเดิน หรือ walkable neigh-borhood ตามเกณฑ์ของ LEED-ND หรือการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงโรงภาพยนตร์มหาราช เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชั้นใน

Advertisement

โดยจะออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูถนนมหาราช ระหว่างสี่แยกมนุษย์โบราณระยะทางประมาณ 300 เมตร โดยจะเป็นการขยายทางเท้าทั้ง 2 ฝั่งจากเดิม 3 เมตรเป็น 6 เมตร จะมีลักษณะแบบ street mall หรือถนนคนเดิน ซึ่งแบ่งสัดส่วนออกเป็นทางเท้าชั้นในประมาณ 2.5 เมตร เป็นที่จัดวาง street food ส่วนที่เหลือประมาณ 3.5 เมตร เป็นทางเท้าและที่จัดวางที่นั่งริมทาง

คาดว่าในอนาคตจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 1,000 คนต่อวัน รายได้กว่า 500 ล้านบาทต่อปี ส่วนการฟื้นฟูและปรับปรุงโรงภาพยนตร์มหาราช จะออกแบบอาคารเป็นศูนย์การประชุม ซึ่งบรรจุคนได้ประมาณ 1,000 คน โรงละครเมืองกระบี่ และศูนย์การเรียนรู้กระบี่ หรือ Krabi Learning Center

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปช่วยพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่ โดยออกแบบพื้นที่ถนนมหาราชเป็นเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ smart energy districts ตามนโยบายของรัฐบาล

Advertisement

โดยปรับปรุงฟื้นฟูถนนมหาราช ระยะทาง 300 เมตร ให้เป็น street mall หรือถนนคนเดินขนาดใหญ่ ออกแบบตามเกณฑ์ LEED-ND หรือการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถลดพื้นที่จอดรถริมทางได้ประมาณ 30% พร้อมการติดตั้งระบบถนนทางเดินอัจฉริยะเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน ทั้ง smart pole (เสาอัจฉริยะ) สามารถช่วยประหยัดพลังงาน, smart lighting (แสงอัจฉริยะ) ทำหน้าที่ลดการใช้พลังงาน, street smart (ถนนปลอดภัย) รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้สัญจรและกิจกรรมเศรษฐกิจ

สำหรับพื้นที่โรงภาพยนตร์มหาราช คณะกรรมการมองเห็นว่าควรปรับปรุงฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง หรือ Krabi International Downtown ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ นอกจากนี้เทศบาลต้องเร่งออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อเป็นเมืองนานาชาติ