อากาศเชียงใหม่วิกฤตต่อเนื่อง ฝุ่นควันคลุมทึบทั้งเมือง เข้าขั้น “อันตราย”

อากาศเชียงใหม่วิกฤตต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ฝุ่นควันคลุมทึบทั้งเมือง เข้าขั้น “อันตราย”

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงถูกฝุ่นควันคลุมทึบทั้งเมืองต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยเฉพาะวันนี้ (8 มีนาคม 2564) AirVisual ระบุว่าอากาศอยู่ในระดับ “อันตราย” ซึ่งสาเหตุประการสำคัญมาจากการจุดเผาทั้งหมอกควันข้ามแดนและจังหวัดที่อยู่โดยรอบเชียงใหม่ก็เกิดจุด Hotspots สีแดงทุกจังหวัดเช่นกันโดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งงดเผาทุกชนิดเป็นเวลา 7 วัน (15 – 22 มีนาคม 2564)

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปรับลดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงลง และสั่งห้ามไม่ให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 15 – 22 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ พบว่า กระแสลมได้พัดกลุ่มควันจากด้านทิศตะวันตก เข้ามาสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีกระแสลมพัดเข้ามาเสริมในพื้นที่ตะวันออกผสมกันเข้ามาสะสมในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้คุณภาพอากาศในช่วงระยะ 2 วันนี้ อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ล่าสุด ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ได้ประกาศแจ้งว่า พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปางและพะเยา สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564