สมุทรสาคร ติดโควิดลดลง วันนี้ (10 มี.ค.) พบ 19 ราย สะสม 16,684 ราย

โควิด

จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดลดลงต่อเนื่อง วันนี้ (10 มี.ค.) พบเพิ่ม 19 ราย รวมยอดป่วยยืนยันสะสม 16,684 ราย

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จากข้อมูลเมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 19 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 6 ราย จากการตรวจพบเชื้อโดยโรงพยาบาล 11 ราย และจากกลุ่ม Bubble & Sealed อีก 2 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,684 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 13,597 ราย จากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล 3,059 ราย และจากกลุ่ม Bubble & Sealed อีก 28 ราย

               

ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 155 ราย จำแนกเป็นคนไทย 113 ราย และต่างชาติ 42 ราย ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 136 ราย ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 16,386 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตคงที่ 7 ราย

นอกจากนี้ การค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 724 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 211,764 ราย ผลการตรวจแล็บ (9 มี.ค.) จำนวน 724 ราย พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแล็บ รวมจำนวนทั้งสิ้น 211,744 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,597 ราย