เงียบสนิท! ต่างด้าวลงทะเบียนประมงภูเก็ตวันสุดท้ายไม่ถึง 20% ของความต้องการ

นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้ (31 ตุลาคม 60) เป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตเปิดศูนย์ One Stop Service ให้แรงงานต่างด้าวอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ที่ประสงค์จะทำงานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรและแรงงานต่างด้าวที่ต้องการทำงานในเรือประมงที่จะออกไปทำการประมงในทะเลของผู้ประกอบการเรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการเรือขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป หรือเรือประมงพาณิชย์ มาจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต โดยเปิดเป็นจุด one stop service บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมา และจะหมดเขตในวันที่ 31 ต.ค.60

“ขณะนี้มีผู้ประกอบการประมงแจ้งความต้องการแรงงานประมงในทะเลในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 1,462 คน ขณะที่มีแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนยังไม่ถึง 200 คน และวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงทะเบียน จึงขอให้แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในเรือประมงมาจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ หรือ Seabook ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงในทะเล” นายไพบูลย์กล่าวและว่า


จังหวัดภูเก็ตยังคงมีความต้องการแรงงานประมงในทะเลอีกกว่า 30% การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรต่างประเทศในการที่ประเทศไทยใช้แรงงานต่างด้าวอย่างมีมนุษยธรรม มีสวัสดิการ ที่เพียงพอกับชีวิตความอยู่ มีการตรวจสุขภาพ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และมีข้อมูลของแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบและสามารถตรวจสอบได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ