เอกชนจังหวัดตรังบุก “คุนหมิง” เปิดตลาดท่องเที่ยว

สภาอุตฯท่องเที่ยวตรังจับมือบริษัทประชารัฐฯ รุกเปิดตลาดท่องเที่ยวเมืองคุนหมิง เปิดโต๊ะเจรจาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองเมือง จีนรุดส่งทีมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมระหว่างสองเมือง พ.ย.นี้ เตรียมใช้วิธีเช่าเหมาลำมาลงที่กระบี่แล้วลำเลียงนักท่องเที่ยวสู่ตรัง

นายณัฐนนท์ โพธิเมธานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมกับบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้นำคณะเดินทางไปทำตลาดทัวร์จีนที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดตรัง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเมืองคุนหมิงได้นำคณะจากจังหวัดตรังลงไปเยี่ยมชมและเจรจาด้านการท่องเที่ยว 2 หน่วยงาน คือ อำเภอจูเป่ย (ฟูเจอเฮ่ย) และเมืองคุนหมิง

จากการเยี่ยมชมและเจรจาที่สำนักงานบริษัท YMCI YUNNANPUZHEHEI Culture Tourism Development Co.,Ltd. ซึ่งเป็นของรัฐบาลกลาง ให้มาพัฒนาอำเภอจูเป่ย (ฟูเจอเฮ่ย) ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับชาติ ซึ่งได้เจรจาเรื่องการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างตรัง-อำเภอจูเป่ย (ฟูเจอเฮ่ย) และเมืองคุนหมิง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนเข้าร่วม 3 นาย คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทางวัฒนธรรมของรัฐบาลกลาง ผู้จัดการสำนักงานการท่องเที่ยวอำเภอจูเป่ย (ฟูเจอเฮ่ย) และฝ่ายการตลาดสำนักงานการท่องเที่ยวอำเภอจูเป่ย (ฟูเจอเฮ่ย)

               

สำหรับผลการเจรจา เห็นชอบที่จะเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่างฟูเจอเฮ่ยกับจังหวัดตรัง โดยฟูเจอเฮ่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4 ดาวของประเทศ และทางจีนจะมาร่วมสำรวจศึกษา และกำหนดเส้นทางในการทำตลาดทัวร์จีนที่จังหวัดตรัง โดยให้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังทำหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของจีนมาสำรวจก่อนที่จะเปิดการท่องเที่ยวต่อไป

นอกจากนั้นทีมงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ยังได้เข้าไปเยี่ยมชมและเจรจาด้านการท่องเที่ยวระหว่างเมืองคุนหมิง

กับจังหวัดตรัง ที่บริษัท Travel Partners ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง มีไกด์ทัวร์ประมาณ 300 กว่าคน และมีสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแสตมป์วีซ่าไปต่างประเทศได้ทั่วโลก รวมทั้งให้บริการเช่าเหมาลำไปต่างประเทศด้วย โดยมีการเช่าเหมาลำจากเมืองคุนหมิง มาลงที่จังหวัดกระบี่ สัปดาห์ละ 4 เที่ยว

“ทางฝ่ายจีนมีความสนใจที่จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดตรัง โดยขอมาสำรวจ ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ หลังจากสำรวจแล้ว จะมีการวางแผนสำหรับการบินชาร์เตอร์ไฟลต์ (เช่าเหมาลำ) มาลงที่จังหวัดกระบี่ และเดินทางต่อเพื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังต่อไป ดังนั้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาเที่ยวในจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน” นายณัฐนนท์กล่าว