ภูเก็ต เข้มคัดคนเข้าพื้นที่ ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม มีผลตรวจใน 72 ชั่วโมง

ภูเก็ตเข้มคัดคนเข้าพื้นที่
ภาพโดย kmarius จาก Pixabay

จังหวัดภูเก็ตยกระดับคัดกรองคนเข้าพื้นที่ ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมง

วันที่ 23 เมษายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานว่า จังหวัดภูเก็ตยกระดับคัดกรองคนเข้าพื้นที่ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
  2. มีผลตรวจ COVID ภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน)
  3. ตรวจ Rapid Antigen Test
  • เดินทางอากาศถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ตรวจ Rapid Antigen Test ทุกคน (คนไทยไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • ทางบก เข้าด่านท่าฉัตรไชย ลงจากสะพานสารสินจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรอง มาจากพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด เข้าตรวจ Rapid Antigent Test ทุกคัน ก่อนเข้าตัวเมืองภูเก็ต

และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการ D M H T T A  อย่างเคร่งครัด มีผลวันที่ 22 – 30 เมษายน

 

 

ล่าสุด นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ลงนามในคำสั่งที่ 2150/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (เพิ่มเติม)


สาระสำคัญคือข้อ 2 การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังต่อไปนี้

2.7 ให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ปิดให้บริการชั่วคราว เว้นแต่ สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน และสถานแรกรับเด็กเอกชน 5 แห่ง ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านฟุตบอลเยาวชน (ภูเก็ต) สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเพื่อชีวิต สถานสงเคราะห์เด็กหมู่บ้านตะวันฉาย สถานสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สามารถเปิดให้บริการได้เฉพาะกลุ่มเด็กแบบประจำ โดยให้งดบริการแก่กลุ่มเด็กแบบไป – กลับ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ