ผู้ประกอบการ “หนองคาย” เร่งรัฐแก้ไขคำสั่งจังหวัด หลังได้รับผลกระทบการขนส่ง

ผู้ประกอบการค้าทั้งไทยและ สปป.ลาว ได้รับความเดือดร้อน หลังมีประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ให้การขนส่งสินค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย-ลาว ต้องขนถ่ายสินค้ากันภายในศูนย์ควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรหนองคาย เร่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายแก้ไขปัญหาเป็นการด่วนแล้ว

วันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดหนองคาย ว่า จากการที่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 12/2564 เรื่อง มาตรการข้อกำหนดการปฏิบัติสำหรับผู้ขนส่งสินค้าที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยผู้ขนส่งสินค้าต้องมีแสดงเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ หนังสือแสดงการขนสินค้า ซึ่งระบุเวลาวันเข้ามาและเดินทางกลับ ระบุชนิดและจำนวนสินค้า ชื่อสกุลและสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า

นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้ผู้ขนส่งสินค้าปฏิบัติภารกิจในการขนส่งสินค้าในไทยเท่าที่จำเป็น รวมถึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองอาการทางเดินหายใจ และวัดไข้ผู้ขนส่งสินค้า ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา และให้ผู้ขนส่งสินค้านำยานพาหนะไปจนและขนส่งสินค้า ณ จุดที่กำหนด คือศูนย์ควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรหนองคายเท่านั้น

จากคำสั่งฯดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งไทยและ สปป.ลาว ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการทั้งไทย-ลาว จึงได้มีการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไขส่งให้กับด่านศุลกากรหนองคาย เพื่อนำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย เพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นประกอบด้วย เนื่องจากช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อมีฝนตก ทำให้เกิดความยากลำบากในการขนส่งสินค้ากลางแจ้ง อีกทั้งบริเวณศูนย์ควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรหนองคาย ไม่มีสถานที่ขนถ่ายสินค้าในที่ร่ม ทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการหลายราย มีโกดังสินค้าไม่ห่างไกลจากด่านศุลกากรมากนัก จึงความประสงค์ในการนำรถขนส่งสินค้าทะเบียน สปป.ลาว ไปขนย้ายสินค้าที่โกดังของตนเอง จึงขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง เพิ่มเติม “เว้นแต่ผู้ขนส่งสินค้าจะมีหนังสือรับรองการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เป็นลบอย่างน้อย 73 ชั่วโมงและสามารถนำมาใช้ได้ภายใน 7 วัน (ถ้าเกินต้องตรวจใหม่) โดยผู้ขนส่งสินค้าสามารถเข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตพื้นที่ตำบลมีชัย และตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

โดยในเรื่องนี้ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย แล้ว คาดว่าจะมีการเพิ่มเติมคำสั่งฯ ตามแนวทางแก้ไขที่ผู้ประกอบการร้องขอ และจะได้ประกาศเป็นคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสันติ พูมมะเทบ อายุ 46  ชาว สปป.ลาว ผู้ประกอบการรถรับจ้างขนส่งสินค้า กล่าวว่า หลังจากที่มีมาตรการในการขนส่งสินค้า ให้ขนถ่ายสินค้า ที่บริเวณศูนย์ควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรหนองคาย ลำบากมาก ทั้งแดดร้อน และฝนตก สินค้าก็เสียหายได้ อีกทั้งยังเป็นการเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้าหลายครั้ง บางครั้งทำให้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเดิมนั้นจะนำรถเข้าไปขนถ่ายสินค้าภายในโกดังที่อยู่ในจังหวัดหนองคาย ได้โดยตรง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ