ผู้ว่าฯกาญจนบุรี สั่งล็อกดาวน์ “บ้านอิต่อง” 14 วัน

ผู้ว่าฯกาญจนบุรีออกคำสั่งปิดหมู่บ้านอิต่อง 14 วัน เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อระงับและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ บ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จากการสอบสวนโรคของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พบว่ามีผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่บ้านอีต่องมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก

กรณีดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ เพื่อมิให้มีการแพร่โรคออกไปเป็นวงกว้าง

จังหวัดกาญจนบุรี จึงให้ปิดสถานที่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราว ดังนี้

1. กำหนดปิดพื้นที่บ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

2.ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย


3.ห้ามบุคคลในพื้นที่บ้านอิต่อง รวมตัวกันในที่สาธารณะเกินกว่า 2 คนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

4.มอบหมายให้อำเภอทองผาภูมิบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นบริเวณป้อมตำรวจเชิงเขา สภ.ปิล๊อก หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ