ล้งทุเรียน-มังคุด หวั่นจันทบุรีเคอร์ฟิว กระทบขนส่งผลไม้กำลังพีค

ล้งทุเรียน-มังคุด หวั่นจันทบุรีเคอร์ฟิว ตั้งแต่ 4 ทุ่ม ถึงตี 4 กระทบขนส่งผลไม้กำลังพีค

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 รายงานข่าวจากจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 ระลอกใหม่ (คลัสเตอร์ใหม่) จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย แบ่งเป็นจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกชาวไทย 6 รายและกลุ่มที่เฝ้าระวังอาการชาวไทย 1 ราย

และจากการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวแอฟริกา 7 ราย  รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 577 ราย รักษาหาย 211 ราย

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีการตรวจเชิงรุกเพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และ กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ จังหวัดจันทบุรีได้ขอความร่วมมือชาวจังหวัดจันทบุรี ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวส์ งดออกจากเคหะสถานในเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. เบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 13 – 31 พฤษภาคม เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด 

อย่างไรก็ตาม สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพที่มีเหตุจำเป็น ขอให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษ อาทิ  การขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ ต่าง ๆ การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำในเวลาพิเศษ ผู้เข้า ออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผัดเวลาที่กำหนดไว้  หรือเหตุจำเป็น อื่น ๆ เป็นต้น 

โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความเข้มงวด ในการเข้าตรวจพื้นที่ตั้งด่านตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ จัดสายตรวจออกตรวจสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของสถานที่กิจการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ 

รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 

สำหรับร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้ถึง 3 ทุ่ม เปิดให้ขายกลับบ้านได้ถึง 4 ทุ่ม / ร้านอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ขายกลับบ้าน  ห้ามนั่งในร้าน / ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้ปิด 3 ทุ่ม / ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ร้านขายของชำหรือกิจการที่มีลักษณะทำนองเดียวกันให้ปิด 4 ทุ่มเปิดตี 4 / สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 3 ทุ่ม แต่ไม่ให้มีการจัดการแข่งขัน 


ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุหรือล้งในจ.จันทบุรี กล่าวกับ”ประชาชาติธุรกิจ”ว่า การขอความร่วมมือให้ปะชาชนในพื้นที่จ.จันทบุรีงดออกจากเคหสถานต้งแต่เวล่ 22.00-04.00 น.วันที่13-31 พฤกษาคมนั้น แม้จะยกเว้นเหตุจำเป็นการขนส่งผลไม้ การประกอบอาชีพตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่ต้องดูวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจะมีความเข้าใจแค่ไหน มีมาตรการปฏิบัติอย่างไร 

การขนส่งตู้คอนเทอร์ผลไม้ไม่น่าจะมีปัญหา ปัญหามากคือแรงงานของโรงคัดบรรจุ ที่ไปขนส่งผลไม้มาโรงคัดบรรจุ มีทั้งในจ.จันทบุรีและระยอง ตราด เมื่อมาถึงล้งมีกระบวนการทำงานต่างๆกว่าผลไม้จะขึ้นตู้เสร็จ ตั้งแต่ 5-6 โมงเย็นไปเสร็จตี 1-2 และคนงานส่วนใหญ่อยู่นอกพื้นที่ล้งต้องเดินทางไป-กลับ 

“หากเหมือนล็อคดาว์นโควิด-19 รอบแรกยุ่งมาก ๆ ต้องมีหนังสือรับรอง ตั้งด่านตรวจทำให้ต้องเสียเวลามาก ตอนนี้ผลผลิตทุเรียนยังอยู่ในช่วงที่พีคมีผลผลิตออกวันละ 500 กว่าตู้ และปลายเดือนพฤษภาคมมังคุดจะออกสู่ตลาดจำนวนมากยาวไปถึงกลางเดือนมิถุนายน ซึ่งการใช้แรงงานจะมากกว่าทุเรียน หวังว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นไม่ต้องมีคำสั่งขยายระยะเวลาออกไป”แหล่งข่าวกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ