แม่ฮ่องสอน ขอประชาชนงด-ชะลอเดินทางเข้า 4 จังหวัด “สีแดงเข้ม”

ถนน
Tuwaedaniya MERINGING / AFP

ผู้ว่าฯ จ.แม่ฮ่องสอน ออกประกาศมาตรการเร่งด่วน ขอความร่วมมือประชาชน งดหรือชะลอเดินทางเข้าพื้นที่ 4 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผล 17 พ.ค. 64 เป็นต้นไป 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 4) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศดังกล่าวมีคำสั่งขอความร่วมมือให้บุคลากรของรัฐและประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกช่องทางต้องสแกนคิวอาร์โค้ด “สวัสดีแม่ฮ่องสอน” หรือบันทึกภาพ สำเนาบัตรประชาชน ณ จุดตรวจที่กำหนด ส่วนผู้ที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ในหมู่บ้าน เพื่อติดตาม สอบสวนไทม์ไลน์และประเมินความเสี่ยง และต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหสถาน หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วแต่กรณี


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ