นราธิวาส ล็อคดาวน์เพิ่ม 3 อำเภอ สกัดโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้

นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส ออกประกาศปิด 3 อำเภอ “ตากใบ-สุคิริน-สุไหงปาดี” ป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินได้ออกคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่องปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6

ประกาศดังกล่าวมีใจความสำคัญระบุว่า ให้ปิดตลาดและถนนคนเดินในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย ตลาดถนนคนเดิน บริเวณหน้าเขื่อนท่าพระยาสาย ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค ตลาดถนนคนเดินบริเวณหน้าโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ตำบลบางนาค และตลาดน้ำยะกัง ตำบลบางนาค

ทั้งนี้ ให้อำเภอเมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส และหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ของสถานที่ที่ถูกปิด หากสถานการณ์คลี่คลายลงและมีความพร้อมจะเปิดดำเนินการ ให้จัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และรายงานจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณายกเลิกมาตรการดังกล่าวต่อไปหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแ ละมีความผิดตามมาตรา 18 สถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ได้ออกคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2286 /2564 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 7) ดังนี้

  • อำเภอเมืองนราธิวาส 6 จุดเสี่ยง
  • อำเภอตากใบ 9 จุดเสี่ยง
  • อำเภอสุคิริน 9 จุดเสี่ยง
  • อำเภอสุไหงปาดี 2 จุดเสี่ยง
  • อำเภอบาเจาะ 1 จุดเสี่ยง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ