ร้านนวด จ.นนทบุรี เดือดร้อนหนัก ขอผู้ว่าฯ เปิด “นวดเท้า” ก่อนก็ได้

ร้านนวด

ตัวแทนชมรมร้านนวดเพื่อสุขภาพ จ.นนทบุรี ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าฯ พิจารณาผ่อนปรน นวดแค่เท้าก่อน เร่งฉีดวัคซีนให้พนักงาน-เจ้าของร้าน หลังโควิดทำความเชื่อมั่นลูกค้าหล่นหาย

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 มติชนรายงานว่า น.ส.วศิพรรณ แย้มพงษ์ ตัวแทนชมรมร้านนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดนนทบุรี พร้อมผู้ประกอบการอีก 15 คน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้พิจารณาผ่อนปรน เปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ หลังมีคำสั่งปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน

คำสั่งดังกล่าว ทําให้พนักงานนวดจํานวนมากได้รับผลกระทบไม่มีงานทํา ไม่มีรายได้ ส่วนทางเจ้าของร้านนวดที่ส่วนใหญ่เป็นร้านขนาดเล็ก-กลาง อีกจํานวนมาก มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต่อเนื่องมาตั้งแต่การแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 รอบแรก ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐบาลได้

อีกทั้งยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าภาษีต่าง ๆ ทําให้ต้องเป็นหนี้นอกระบบ เพื่อนํามาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนหนักหนาสาหัสอย่างมากในปัจจุบัน


นอกจากนี้ ร้านนวดจํานวนมากที่ต้องปิดกิจการไปอย่างถาวร เพราะไม่มีเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่ร้านที่เหลืออยู่นั้น ยังต้องการทําธุรกิจ ร้านนวดเพื่อสุขภาพและทําอาชีพที่เรารักต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพที่ช่วยดูแล สุขภาพของประชาชนและช่วยสืบทอด “นวดไทย” ที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ UNESSCO

ทั้งนี้ ตัวแทนชมรมร้านนวดฯ ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้ผู้ว่าฯ ได้พิจารณาช่วยเหลือ ดังนี้

  1. อนุญาตให้สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ได้เปิดให้บริการตามปกติ หรือในเบื้องต้น ขอให้ได้เปิดเฉพาะ “นวดเท้า” ก่อนก็ได้ เพราะเป็นส่วนที่ห่างไกลจากใบหน้าของลูกค้า เหมือนที่อนุญาตให้ร้านเสริมสวยสามารถเปิดบริการตัดผม สระไดร์ได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานนวดและเจ้าของร้านนวด
  2. ช่วยจัดหาวัคซีนให้กลุ่มพนักงานนวดและเจ้าของร้าน โดยเร็วที่สุด เพราะจากคําสั่งปิดสถานที่จังหวัดนนทบุรี ได้ระบุว่า ร้านนวดเพื่อสุขภาพ เป็นพื้นที่เสี่ยง ทําให้ลูกค้า บางส่วนขาดความมั่นใจในการมาใช้บริการ
  3. ช่วยพิจารณามีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวของ มีการปรับลดหย่อน หรือยกเว้น ค่าภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพต้องจ่ายเต็มจํานวน ซึ่งไม่เป็นธรรม เนื่องจากร้านนวดถูกสั่งปิด
  4. ช่วยเจรจากับเจ้าของอาคาร (ผู้ให้เช่า) เพื่อให้ช่วยลดค่าเช่าร้าน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ