ชัยนาท จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5 หมื่นโดส

ชัยนาทจองซิโนฟาร์ม 5 หมื่นโดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท เห็นชอบ บจ.ชัยนาท เสนอขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท), คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดชัยนาท, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทรายงานสถานการณ์ โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย”

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรณีการตรวจพบผู้ปกครองของนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 และบางโรงเรียนในจังหวัดชัยนาทได้ประกาศหยุดการเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการไปตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ หากต้องหยุดการเรียนการสอนแบบ On-site (เรียนที่โรงเรียน) ก็ให้เรียนแบบอื่นเป็นหลัก

เช่น On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชั่น On-line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

​นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (อบจ.ชัยนาท) ได้เสนอขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” (Sinopham) โดยรายชื่อโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย

โรงพยาบาลสรรพยา, โรงพยาบาลหันคา, โรงพยาบาลมโนรมย์, โรงพยาบาลวัดสิงห์, โรงพยาบาลสรรคบุรี โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร, โรงพยาบาลรวมแพทยชัยนาท และโรงพยาบาลหนองมะโมง ซึ่งอบจ.ชัยนาท ได้ขอจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไว้ จำนวน 50,000 โดส


เพื่อฉีดให้กับคณะผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท, สมาชิกเทศบาล/อบต. , ข้าราชการ-ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ,ร้านค้า,งานบริการ ธุรกิจที่พัก-รีสอร์ต-โรงแรม, ประชาชนที่ปฏิบัติงานเข้า-ออก พื้นที่ เป็นประจำ ทั้งนี้จะพิจารณาไม่ให้ดำเนินการซ้ำซ้อนกับการฉีดวัคซีนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ