กรอ.เชียงรายชงด่านแม่สายเปิด “วีซ่าเมื่อมาถึง” รับเมียนมา-นักท่องเที่ยว

รัฐ-เอกชนเชียงราย หนุนใช้ระบบ “วีซ่าเมื่อมาถึง” ด่านแม่สาย รองรับคนเมียนมา นักท่องเที่ยวข้ามฝั่งมาไทยสะดวกรวดเร็วขึ้น มั่นใจเกิดผลดีทั้งด้านค้าชายแดน ท่องเที่ยว ซื้อสินค้า เผยชาวเมียนมากำลังซื้อสูง นิยมใช้บริการโรงพยาบาลในไทยมากขึ้น

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จ.เชียงราย มีความเห็นพ้องต้องกันว่า จ.เชียงรายควรจะมีการเปิดให้มีการอนุญาตให้ใช้ระบบวีซ่าเมื่อมาถึง (วีซ่าออนแอริวอล : Visa on Arrival) ให้กับชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตได้ที่บริเวณด่านพรมแดน อ.แม่สาย เชื่อมกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยให้สามารถรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ได้ หลังจากที่ในปัจจุบันมีการอนุญาตให้เฉพาะการยื่นวีซ่าที่มีการอนุญาตภายในประเทศเมียนมาแล้ว และบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอร์เดอร์พาสสำหรับคนเมียนมาที่จะข้ามมายังฝั่งไทยเท่านั้น

ทั้งนี้ ทางภาคเอกชนเชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเมื่อมีการเปิดให้ใช้ระบบนี้แล้วจะทำให้ผู้คนที่มีฐานะดีถึงขั้นมีพาสปอร์ตจากฝั่งเมียนมา จะข้ามมายังฝั่งไทยมากขึ้น และเดินทางไปใช้บริการด้านต่าง ๆ ในประเทศไทยมากกว่าเดิม

นอกจากนั้น การเปิดให้ด่าน อ.แม่สาย สามารถอนุญาตให้ใช้ระบบวีซ่าออนแอริวอลแก่ชาวเมียนมาได้ จะเป็นผลดีในด้านการควบคุมคุณภาพของคนที่จะเดินทางเข้าประเทศ เพราะผู้ที่มีพาสปอร์ตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นคนชนชั้นกลาง เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็จะมีการใช้จ่ายบริการด้านต่าง ๆ และจะเข้าพักระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าใช้บริการด้านการดูแลรักษาพยาบาล ซึ่งด่านพรมแดนต่าง ๆ ของ จ.เชียงราย มีความพร้อมอย่างมากอยู่แล้ว ดังนั้นทางจังหวัดจะนำเสนอการผลักดันนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

นายพรเทพ อินทะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ภาคเอกชนโดยหอการค้าจังหวัดเชียงราย ขอให้รัฐบาลได้ดำเนินการให้ด่านแม่สายใช้ระบบวีซ่าออนแอริวอล เพื่อประโยชน์ด้านความคล่องตัวทางเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าชายแดน การท่องเที่ยว การใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าต่าง ๆ และที่สำคัญคือการใช้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพของชาวเมียนมาที่นิยมมาใช้บริการฝั่งไทยที่มีคุณภาพดีกว่าและเป็นที่ยอมรับของคนในภูมิภาคนี้ขณะเดียวกันพบว่าประชากรในประเทศเพื่อนบ้านเองก็มีกำลังซื้อสูงมากขึ้นและมีจำนวนมากที่อยากมาใช้บริการด้านต่างๆในประเทศไทยผ่านทางด่านพรมแดนอ.แม่สาย

Advertisment

ด้าน น.ส.ปาริฉัตร เวียร์ร่า กรรมการฝ่ายการท่องเที่ยว หอการค้าอำเภอแม่สาย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการด้านการค้าและท่องเที่ยวชายแดน กล่าวว่า ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมในประเทศเมียนมาสะดวกมากขึ้น โดยมีสนามบินที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ซึ่งมีสายการบินจากเมืองใหญ่ ๆ ในเมียนมา เช่น ย่างกุ้ง เชียงตุง ตองจี ฯลฯ ไปเยือนแต่ละวันหลายเที่ยวบิน

ขณะที่ จ.เชียงราย ก็มีท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในเขต อ.เมือง ดังนั้นการมีวีซ่าออนแอริวอล ผ่านด่านพรมแดน อ.แม่สาย จะช่วยเชื่อมการท่องเที่ยวไทย-เมียนมา และในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจะมีผลดีด้านอื่น ๆ เช่น การค้าชายแดน การท่องเที่ยว การใช้บริการด้านสุขภาพ การเงินการธนาคาร และสัญญาว่าจ้างหรือธุรกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันกลุ่มคนที่นิยมใช้วีซ่าออนแอริวอลผ่านเข้าชายแดนด้าน จ.เชียงราย เป็นจำนวนมากคือชาวจีน เพราะมีข้อตกลงระหว่างไทย-จีน ส่วนชาวเมียนมานั้น หากไม่มีการขอวีซ่าก็จะอนุญาตให้ใช้บอร์เดอร์พาส โดยมีค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 1,000 จ๊าต หรือประมาณ 30 บาท และสามารถเข้ามาอยู่ในประเทศไทยลึกประมาณ 5 กิโลเมตร สามารถอยู่ได้นาน 7 วัน ส่วนการขอพาสปอร์ตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 บาท และต้องเดินทางไปขอถึงเมืองย่างกุ้ง หรือหากจะยื่นผ่านตัวแทนให้ไปขอแทนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 6,500 บาท