พิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 19.77% ชาวสวนปาล์มภาคใต้สูญหมื่นล้านต่อปี

กระบี่เผยผลทดสอบเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มน้ำมันได้ 19.77 % สูงกว่าเกณฑ์รับซื้อของโรงงานสกัดอยู่ที่ 18% ด้านตัวแทนเกษตรกรโอด ถูกเอาเปรียบเรื่องราคามานาน เหตุใช้เปอร์เซ็นต์เป็นตัวกำหนด คาดกระบี่สูญรายได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี

นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560 จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทดสอบเปอร์เซ็นต์น้ำมันของปาล์มน้ำมัน โดยจัดขึ้นที่บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยได้รวบรวมวัตถุดิบปาล์มน้ำมันเพื่อร่วมการทดสอบ จำนวน 402.17 ตัน จากเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการทดสอบคุณภาพปาล์มน้ำมันได้ 19.77 เปอร์เซ็นต์

สำหรับเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น 1% มีผลเท่ากับ 30 สตางค์ โดยในวันที่ทดสอบ บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม รับซื้อที่เกณฑ์มาตรฐาน 18% ราคากิโลกรัมละ 4.40 บาท โดยผลการทดสอบสามารถสกัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันได้ 19.77 % เพิ่มขึ้น 1.77 % ซึ่งทางโรงงานต้องจ่ายเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นกว่า 200,000 บาท หากรวมทั้งจังหวัด เกษตรกรจะได้เงินเพิ่มขึ้นกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้ก็จะทดสอบอีก 2 ครั้ง หากได้เปอร์เซ็นต์ที่เป็นมาตรฐาน ก็จะเสนอให้กรมการค้าภายในนำมากำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ แนะนำให้โรงงานซื้อขายผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรต่อไป

ด้านนายนอบ คงพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้พยายามผลักดันให้เกษตรกรมีการตัดผลปาล์มที่มีคุณภาพส่งขายเนื่องจากพื้นที่ปลูกปาล์มกว่า 9 แสนไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลปาล์มได้กว่า 3.5 ล้านตันต่อปี แต่มีการถกเถียงถึงการซื้อขายที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพของปาล์มน้ำมัน เนื่องจากบางฤดูราคาตกต่ำทั้ง ๆ ที่เปอร์เซ็นต์น่าจะสูง แต่โรงงานซื้อในราคาต่ำ

“เปอร์เซ็นต์ที่ทดสอบได้ แม้ว่าจะไม่สามารถนำมาบังคับให้โรงงานซื้อตามได้ แต่ก็เชื่อว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะไม่ทำให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบในเรื่องการกำหนดราคาอีกต่อไป เพราะใช้เปอร์เซ็นต์เป็นตัวกำหนด”

Advertisment

ด้านนายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การทดสอบพิสูจน์เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันปาล์ม มีหลายปัจจัยที่ทำให้กระบวนการพิสูจน์ผิดเพี้ยนตั้งแต่ขั้นตอนการรับซื้อไปจนถึงการคัดคุณภาพผลปาล์ม และการสกัด หากมีการคัดปาล์มสุกดีเข้าสู่กระบวนการทดสอบ เชื่อว่าจะทำให้ได้เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% ซึ่งเกษตรกรจะได้เงินเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน หากรวมทั้งจังหวัดเงินจากโรงงานที่กลับมาหาเกษตรกรจะไม่ต่ำกว่า 3 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรถูกเอาเปรียบมาตลอด

นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรบางรายนำผลปาล์มดิบที่ไม่มีคุณภาพมาขาย ทำให้เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันปาล์มต่ำ ส่งผลให้ราคาผลปาล์มดิบลดลงไปด้วย และทำให้ส่วนต่างรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มหายไปจากระบบนับหมื่นล้านบาทต่อปี จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้ตัดปาล์มดิบที่มีคุณภาพมาขายแก่ลานเทปาล์มหรือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเท่านั้น