ธุรกิจชงผู้ว่าฯโคราช หยุดดอกเบี้ยแบงก์ 3 เดือน ลดภาษีท้องถิ่น

“หอการค้า-สภาอุตฯ-ชมรมร้านอาหาร” โคราชชงผู้ว่าฯสกัดโควิด จี้รัฐเยียวยาผู้ประกอบการ หยุดดอกเบี้ยแบงก์ 3 เดือน ลดภาษีท้องถิ่นถึงสิ้นปี’66

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคเอกชน ชมรมร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สมาพันธ์ SME จังหวัดนครราชสีมา และชมรม Biz Club นครราชสีมา ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติ และมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

สำหรับข้อเสนอในทางปฏิบัติ ได้แก่

1.งดการเดินทางข้ามจังหวัดเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมา และงดการขนส่งรถสาธารณะ ยกเว้นการขนส่งสินค้าที่จำเป็น2. ขอให้สถานประกอบการเปิดได้ตามปกติ โดยให้มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3. เสนอให้เพิ่มจุดคัดกรองโควิดในจังหวัดให้มากขึ้น

ส่วนมาตรการเยียวยา ได้แก่

1.ขอลดค่าไฟฟ้าลง 20% ของทุกบิลเป็นเวลา 3 เดือน

2.งดการคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้ง Bank กับ Non-Bank ทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน

3.ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 และ ม.39 ทั้งของนายจ้างและลูกจ้างเหลือ 1% เป็นเวลา 6 เดือน

4.ขอยืดระยะเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 10% จนถึงสิ้นปี 2566

5.ปรับลดอัตราเรียกเก็บภาษีท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการถึงสิ้นปี 2566

6.ขอยืดระยะเวลาการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกไปอีก 6 เดือน และแบ่งชำระ ในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป


โดย นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนในการรับหนังสือ และกล่าวว่า “ตนจะรับเรื่องที่ยื่นเข้ามาทั้งหมด และจะเร่งนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และส่งเรื่องให้กับกระทรวง หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการโดยด่วนต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ