สมุทรสาคร เปิดจองฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เช็กขั้นตอน-เงื่อนไขที่นี่!

ฉีดวัคซีน

อบจ.สมุทรสาคร เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” 7 กลุ่มบุคคล เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอนได้แล้ว

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 1 จำนวน 33,000 คน โดยต้องบริจาควัคซีนให้ราชวิทยาลัย จำนวน 10% (3,000 คน) คงเหลือวัคซีน สำหรับ 30,000 คน และราชวิทยาลัยได้กำหนดเงื่อนไขให้จัดสรรวัคซีนให้กับบุคคล 7 กลุ่ม ดังนี้

 1. ผู้พิการ
 2. ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด
 3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วยติดเตียง
 4. พระภิกษุ/นักบวช
 5. กลุ่มองค์กรการศึกษา
 6. กลุ่มองค์กรการกุศล
 7. กลุ่มองค์การทางการแพทย์ และสาธารณสุข

ประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มดังกล่าวเริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “สาครรวมใจ.com” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และระบบจะปิดเมื่อผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรแล้ว

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

คุณสมบัติเบื้องต้นในการลงทะเบียน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง)
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 4. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน COVID-19 เลย
 5. ต้องเป็นผู้ยังไม่มีคิวรับวัคซีนชนิดใดจากช่องทางอื่น ๆ (หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการรอคิว ต้องยกเลิกสิทธิ์เก่าก่อนจะลงทะเบียน โดยจะมีปุ่มให้กดเพื่อยืนยันการยกเลิก ในระบบสาครรวมใจระหว่างการลงทะเบียน)

สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น หรือลงทะเบียนไม่ได้ ยังสามารถรับวัคซีนหลักของรัฐบาลได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนระดับประเทศ เมื่อมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง


ส่วนประชาชนกลุ่มอื่น ๆ หาก อบจ.สมุทรสาครได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จะเปิดให้ลงทะเบียน และแจ้งให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป

ขั้นตอนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

 1. เข้าเว็บไซต์ www.สาครรวมใจ.com
 2. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับสำนักทะเบียนราษฎรกรมการปกครองว่าท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาครหรือไม่ ถ้าไม่มีอยู่ ท่านจะลงทะเบียนจองไม่ได้
 4. ถ้าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว จะลงทะเบียนจองไม่ได้
 5. ถ้าท่านเคยลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไว้แล้ว (แต่ยังไม่ได้ฉีด) ต้องแจ้งยกเลิกการจองอันเดิมก่อน
 6. เลือกสถานที่ฉีด มีทั้งหมด 9 จุดบริการ
 7. เมื่อ อบจ.สมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว จะแจ้งให้ผู้ผ่านการลงทะเบียนทราบว่าต้องไปรับวัคซีนตามสถานที่ที่ได้เลือกไว้ในวัน-เวลา ใด
 8. เมื่อมีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะปิดอัตโนมัติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ