ภูเก็ตเข้มทุกจังหวัด เข้าพื้นที่ต้องฉีดวัคซีนครบ-ผลโควิดลบ เริ่ม 20 ก.ค.

ภูเก็ตยกระดับเพิ่มมาตรการเข้มคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่จากทุกจังหวัด ต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดส และผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ มีผลบังคับ 20 ก.ค.64

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 น. นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าว  “ภูเก็ตยกระดับเพิ่มมาตรการเข้มคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ และมาตรการปิดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 มีผลตั้งแต่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

โดยมีมาตรการที่สำคัญ ดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 53 จังหวัดและพื้นที่ควบคุมจำนวน 10 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค Covid 19 ชนิดชิโนแวค ,ชิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็มหรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca, ไฟเซอร์, Moderna, Johnson & Johnson จำนวน 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรค COVID-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen test ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ ยกเว้นเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีจนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนและเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen test ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

2. ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านทางบกท่าฉัตรไชย ระหว่างเวลา 23:00-04:00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

3. ห้ามมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

4. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 150 คน


5. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21:00 น.

6. ร้านสะดวกซื้อ Supermarket ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 04:00-23:00 น.

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ