NIA ปั้นเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม ชู 7 พื้นที่สู่ InclusiveInnovation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเดินหน้าดันเชียงใหม่ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสู่เมืองนวัตกรรมชั้นนำของประเทศ จับมือ BOI ให้สิทธิพิเศษนำร่องลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์ SMID : Suandok Medical Innovation District

พร้อมเปิดตัว CHIANGMAI CITY OF INNOVATION แห่งแรกของไทยครอบคลุม 7 พื้นที่นวัตกรรมที่มีศักยภาพโดดเด่นเติบโต ชูแนวคิดการพัฒนา “เมืองทั่วถึง” ปักหมุดเป็น inclusive innovation city ระดับโลก

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวในการบรรยายหัวข้อนวัตกรรมนำธุรกิจและการพัฒนาเมือง ในงานสถาปนาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ว่า

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพฯ ที่มีความพร้อมสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมไม่ได้ด้อยในระดับโลก ทั้งยังตรงกับยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม

และสร้างโอกาสเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงการสร้างแบรนด์พื้นที่ของย่านเมือง หรือระเบียงนวัตกรรมที่มีอัตลักษณ์และมีความโดดเด่นให้เกิดกิจกรรมและการลงทุนทางด้านนวัตกรรม

ทั้งนี้ NIA มีแผนงานสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ที่ชัดเจน โดยจะเพิ่มจำนวนองค์กรที่ทำงานด้านนวัตกรรม เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมในพื้นที่ พร้อมกับเร่งให้เกิดการลงทุนทางด้านนวัตกรรม

ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม พร้อมการทำนวัตกรรมทางด้านสังคม เน้น digital transfomation และการสร้างอัตลักษณ์ด้านนวัตกรรมในพื้นที่วัฒนธรรมเชิงศิลป์ที่สามารถต่อยอดทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมได้

ดร.พันธุ์อาจกล่าวต่อไปว่า เร็ว ๆ นี้ NIA ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI โดยจะเปิดตัวย่านสวนดอก medical innovation district ที่นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น


นอกจากนั้นจะได้เปิดตัว CHIANGMAI CITY OF INNOVATION MAP ที่จะเป็นเมืองแรกของไทย ซึ่งจะมีข้อมูลกลุ่มย่านนวัตกรรมที่สำคัญ 7 ย่านด้วยกัน คือ 1) ย่านนวัตกรรม deep tech โซนใต้ของอำเภอแม่ริม 2) นวัตกรรมการแพทย์ SMID : Suandok Medical Innovation District

3) ย่านเมืองนวัตกรรมการเกษตร หรือ agri tech ในอำเภอสันทราย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4) ย่านนวัตกรรม food tech ในบริเวณแม่เหียะที่รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์

5) ย่านเมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ในเขตตัวเมือง 6) ย่านการท่องเที่ยวและการบริการในเขตอำเภอสันกำแพง และสารภี และ 7) ย่านนวัตกรรมสังคมในอำเภอแม่ริม หรือ social innovation

โดยมีเป้าหมายเป็นเมืองที่มีการพัฒนาแบบทั่วถึง หรือ inclusive innovation city ระดับโลกในอนาคตต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ