ฉะเชิงเทรา สั่งปิด “ไทยแอโรว์” หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิดกว่า 200 ราย

ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา สั่งปิดบริษัท ไทย์แอโรว์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 14 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิดกว่า 200 ราย เร่งตรวจหาเชื้อพนักงทั้งหมด 4,300 คน ก่อนดำเนินการปิด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายไมตรี ไตรติลานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับเรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19 ที่ผ่านมา จากข้อมูลการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขพบว่ามีผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถานประกอบการหลายราย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมติที่ประชุมมีคำสั่งดังนี้

1.ให้ปิดบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด ถนนฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยมีคำสั่งปฎิบัติตามตั้งวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

2. ให้ใช้บริษัทเป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสถานที่พักคอย (Community Isolation Center โดยห้ามมีให้ผู้ใดเข้า – ออก สถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ให้นายอำเภอบางคล้า เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่

4.หากเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่(บริษัท) มีความประสงค์เปิดดำเนินการก่อนครบ 14 วัน ต้องจัดทำแผนเพื่อเตรียมการรองรับกรณีเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานประกอบการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณา

4.1 แผนการจัดการและควบคุมพนักงานที่ป่วยติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายไปยังผู้อื่น

4.2 แผนการเดินทางของพนักงาน และการจัดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค


4.3 แผนการเตรียมการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสถานที่พักคอย และสถานที่กักกันผู้มีความเสี่ยง ภายในสถานประกอบการโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ มีพนักงานประมาณ 4,300 คน ปัจจุบันพบพนักงานติดเชื้อประมาณ 200 กว่าราย ซึ่งก่อนปิดโรงงานจะต้องมีการตรวจหาเชื้อพนักงานทุกคน

ตอนนี้ได้มีการตรวจไปแล้ว 500 คน เหลืออีก 3,800 คน ซึ่งจะต้องเร่งตรวจให้เสร็จสั่งปิดโรงงานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ หากโรงงานต้องการเปิดดำเนินการก่อนครบ 14 วัน ต้องมีการตัดทำแผนเตรียมการรับรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ